Novi suvremeni laboratorij

Centralni laboratorij Poliklinike Medikol sa sjedištem u Zagrebu proširio je svoje djelovanje i na Čakovec. Na adresi Franca Prešerna 13 u Čakovcu otvoren je sofisticirani medicinsko-biokemijski laboratorij. Unutar laboratorija smještena je suvremena medicinska oprema koja omogućuje pouzdane i brze laboratorijske nalaze.

Vrste pretraga

U sklopu laboratorija možete obaviti niz različitih pretraga. Primjerice, analizu muških i ženskih spolnih hormona, provjeriti krvnu grupu ili obaviti osnovne hematološke pretrage.

Nije potrebno naručivanje

Važno je istaknuti kako se prethodno nije potrebno naručiti. Svakom pacijentu dodjeljuje se barkod koji je spona za sve dosadašnje pretrage učinjene u laboratoriju u Poliklinici Medikol. Pritom nije važno jesu li pretrage rađene u istom danu, mjesecu ili godini.

Nalazi gotovi isti dan

Da se radi o opremi najnovije generacije potvrđuje činjenica da je većina nalaza gotova unutar 90 minuta od vađenja krvi. Način za isporuku nalaza bira pacijent, želi li primiti nalaz mailom, faksom ili poštom.

Zašto je važno redovito provjeravati krvnu sliku i urin?

Za preventivno praćenje stanja u organizmu preporuča se jednom godišnje raditi kompletnu krvnu sliku te analizu urina. Na taj način mogu se rano detektirati eventualne nepravilnosti u organizmu te pravovremeno krenuti s odgovarajućom terapijom.

U Poliklinici Medikol Podružnici Čakovec tako osim medicinsko-biokemijskog laboratorija možete obaviti niz drugih dijagnostičkih pretraga kao i specijalističkih pregleda.

Za više informacija javite nam se pozivom na broj 072 12 12 12 ili mailom na lab.ck@medikol.hr ili info@medikol.hr.