PAKET 1: PULMOLOŠKI PAKET: laboratorijska dijagnostika + pregled liječnika + spirometrija ili Ventolin test  – 2.000 kn (265,45€)

 • pregled pulmologa
 • spirometrija s očitanjem
 • laboratorijska dijagnostika: SE, CRP, KKS, GUK, bilirubin, AST, ALT, GGT, kreatinin + urin, ALP, LDH, HbA1C, koagulacija (PV, APTV, fibrinogen, D-dimeri), Fe, UiBC, TiBC, feritin, urea, K, Na, Cl, TSH, NT-proBNP

Lokacije: 

 • Zagreb, Voćarska 106

Na indikaciju liječnika, u skladu s kliničkom slikom pacijenta, liječnici će po potrebi indicirati dodatne obrade, koje će najčešće biti:

 1. dijagnostika: *MR srca, MSCT pluća, CDFI karotida, UZV/CD krvnih žila ruku i nogu
 2. laboratorij: CRP,  feritin, HbA1c, ukupni proteini, kreatin kinaza, amilaza, albumini u urinu, RF, fT4

*MR srca radi se u Zagrebu na MR uređaju jakosti 3 tesla

DODATNO na indikaciju nakon uzete anamneze (popust 15%)

 1. RTG srca i pluća
 2. CT pluća low dose
 3. CT pluća standard

Po indikaciji liječnika, nakon obavljenog POST COVID paketa, osim dijagnosticiranja stanja pacijenta nakon preboljele korone, uključuje se po potrebi i FIZIKALNA MEDICINA u smislu njegove rehabilitacije kao i NUTRICIONISTIČKO SAVJETOVANJE.

PAKET 2: KARDIOLOŠKI (ZG): laboratorijska dijagnostika + pregled liječnika + EKG + UZV srca – 2.200 kn (291,99€)

 • pregled kardiologa
 • EKG s očitanjem
 • UZV/CD srca
 • laboratorijska dijagnostika: SE, CRP, KKS, GUK, bilirubin, AST, ALT, GGT, kreatinin + urin, ALP, LDH, HbA1C, koagulacija (PV, APTV, fibrinogen, D-dimeri), Fe, UiBC, TiBC, feritin, urea, K, Na, Cl, TSH, NT-proBNP

Lokacija: Zagreb, Voćarska 106

KARDIOLOŠKI (OS): laboratorijska dijagnostika + pregled liječnika + EKG + UZV srca – 1.900 kn (252,17€)

 • pregled kardiologa
 • EKG s očitanjem
 • UZV/CD srca
 • laboratorijska dijagnostika: SE, CRP, KKS, GUK, bilirubin, AST, ALT, GGT, kreatinin + urin, ALP, LDH, HbA1C, Fe, UiBC, TiBC, feritin, urea, K, Na, Cl, TSH, NT-proBNP

Lokacija: Osijek, J. J. Strossmayera 141

Na indikaciju liječnika, u skladu s kliničkom slikom pacijenta, liječnici će po potrebi indicirati dodatne obrade, koje će najčešće biti:

 1. dijagnostika: *MR srca, MSCT pluća, RTG srca i pluća, CDFI karotida, UZV/CD krvnih žila ruku i nogu
 2. laboratorij: CRP,  feritin, HbA1c, ukupni proteini, kreatin kinaza, amilaza, albumini u urinu, RF, fT4

*MR srca radi se u Zagrebu na MR uređaju jakosti 3 tesla

Po indikaciji liječnika, nakon obavljenog POST COVID paketa (neovisno na koji paket pacijenta naručimo), osim dijagnosticiranja stanja pacijenta nakon preboljele korone, uključuje se po potrebi i FIZIKALNA MEDICINA u smislu njegove rehabilitacije kao i NUTRICIONISTIČKO SAVJETOVANJE.

PAKET 3: NEUROLOŠKI PAKET (ZG, ČK): laboratorijska dijagnostika + pregled liječnika – 1.700 kn (225,63€)

 • pregled neurologa
 • laboratorijska dijagnostika: SE, CRP, KKS, GUK, bilirubin, AST, ALT, GGT, kreatinin + urin, ALP, LDH, HbA1C, koagulacija (PV, APTV, fibrinogen, D-dimeri), Fe, UiBC, TiBC, feritin, urea, K, Na, Cl, TSH, NT-proBNP

Lokacije:

 • Zagreb, Voćarska 106,
 • Čakovec, Franca Prešerna 13

NEUROLOŠKI PAKET (OS): laboratorijska dijagnostika + pregled liječnika – 1.400 kn (185,81€)

 • laboratorijska dijagnostika: SE, CRP, KKS, GUK, bilirubin, AST, ALT, GGT, kreatinin + urin, ALP, LDH, HbA1C, Fe, UiBC, TiBC, feritin, urea, K, Na, Cl, TSH, NT-proBNP

Lokacija: Osijek, J. J. Strossmayera 141

Na indikaciju liječnika, u skladu s kliničkom slikom pacijenta, liječnici će po potrebi indicirati dodatne obrade, koje će najčešće biti:

 1. dijagnostika: *MR srca, MSCT pluća, RTG srca i pluća
 2. laboratorij: CRP,  feritin, HbA1c, ukupni proteini, kreatin kinaza, amilaza, albumini u urinu, RF, fT4

*MR srca radi se u Zagrebu na MR uređaju jakosti 3 tesla

DODATNO na indikaciju nakon uzete anamneze (popust 15%)

 1. EEG
 2. CDFI karotidnih i vertebralnih arterija
 3. UZV/CD arterija i vena obje ruke ili obje noge
 4. EMNG ruku i nogu

Po indikaciji liječnika, nakon obavljenog POST COVID paketa, osim dijagnosticiranja stanja pacijenta nakon preboljele korone, uključuje se po potrebi i FIZIKALNA MEDICINA u smislu njegove rehabilitacije kao i NUTRICIONISTIČKO SAVJETOVANJE.

POST COVID FIZIKALNA TERAPIJA po cijeni od 1.500 kn (199,08€) uključuje:

 • PRVI I KONTROLNI PREGLED LIJEČNIKA
 • FIZIOTERAPEUTSKE TRETMANE koji se sastoje od:

I. PROCJENE FIZIOTERAPEUTA (provodi se 1., 5. i 10. dan)

 • Opće mjerenje: RR, frekvencija disanja, SpO2
 • Specifične metode procjene: Sit-Stand tes, 6-min test hoda, BORG skala, MRC skala

PROCJENA uključuje: aktivnosti gibanja toraksa i dijafragme, obrazac disanja, bol u prsima, kašalj (suh ili produktivan), informacije o intenzitetu aktivnosti prije infekcije virusom, informacije o aktivnostima provođenim pri hospitalizaciji, informacija o obliku respiratorne potpore pri hospitalizaciji.

II. INTERVENCIJE FIZIOTERAPEUTA (tijekom 10 dana; preporuka svaki treći dan)

 • Respiratorne vježbe (vježbe jačanja inspiratorne muskulature)
 • Vježbe aktivne mobilizacije ekstremiteta + vježbe snage
 • Disanje protiv otpora uz PEP pomagala (poticanje eliminacije sekreta ako postoji hiperprodukcija)
 • Opće kondicijske vježbe/ kondicioniranje kroz hod i/ili vožnju biciklom
 • Kontrolirana progresija intenziteta vježbi za vrijeme rehabilitacije

III. EDUKACIJA FIZIOTERAPEUTA (1. i 10. dan)

 • Važnost promjena položaja tijela
 • Edukacija o uzimanju inhalacijske terapije ukoliko je bolesnik uzima
 • Praćenje simptoma tijekom aktivnosti (bez prelaženja zaduhe veće od 4/10 mBORG)
 • Postepeno povećanje tjelesne aktivnosti
 • Praćenje SpO2
 • Edukacija provođenja terapijskih vježbi disanja i mobilnosti prsnog koša

Lokacije: 

 • Zagreb, Voćarska 106,
 • Čakovec, Franca Prešerna 13

PAKET Post COVID nutricionističko savjetovanje
1. Paket 5 dolazaka 700,00 kn (92,91€)

 • inicijalnu procjenu stupnja uhranjenosti pacijenta, odnosno provođenje antropometrijskog mjerenja (TM, TV, BMI, udio masnog i mišićnog tkiva te postotak visceralne masnoće)
 • dnevnika prehrane (evidencija unosa hrane koju bilježi sam pacijent prije dolaska na dogovoreni termin)
 • individualiziranu dijetoterapiju (plan prehrane) prilagođenu potrebama pacijenta

2. Online nutricionistička savjetovanja namijenjena su svim Post COVID pacijentima koji žele optimizirati svoj prehrambeni unos i ojačati imunitet. Poseban naglasak provođenja istog cilja kod osoba koje su izgubile veću tjelesnu masu u kratkom vremenskom periodu i imaju Post COVID simptome kao što je kroničan umor.

Pregled mag. nutricionizma
Savjetovanje mag. nutricionizma kroz pet tretmana
Online nutricionističko savjetovanje – uključuje:

 • online izradu nacrta plana prehrane s individualiziranim smjernicama prilagođenim potrebama pacijenta
 • individualizirani nacrt plana prehrane prosljeđuje se na mail
 • u dogovoru s pacijentom postoji mogućnost provođenja telefonskog – video savjetovanja mag. nutricionizma

*cijena jednog online nutricionističkog savjetovanja iznosi 120,00 kn (15,93€)

Lokacije: 

 • Zagreb, Voćarska 106,
 • Čakovec, Franca Prešerna 13 (online savjetovanje)