onkološka dijagnostika

Pravovremena onkološka dijagnostika može spasiti život onkološkim pacijentima. Više o svemu doznajte u videu od dr. sc. Sunčane Divošević, specijalistice nuklearne medicine te naše pročelnice Odjela za nuklearnu medicinu.