Početna / Sistematski pregledi / Kolektivni sistematski pregledi

Kolektivni sistematski pregledi

Kolektivni/organizirani sistematski pregled

Kolektivni sistematski pregledi ugovoreni su sistematski pregledi po unaprijed definiranim uslugama i terminima. Ovi se pregledi mogu kao i individualni organizirati kroz: Osnovne, Proširene i Menadžerske sistematske preglede.

Kada Naručitelj usluge jednom ugovori sistematski pregled za svoje zaposlenike, u medicinskoj arhivi programa Poliklinike Medikol za svaku slijedeću godinu liječniku su dostupni podaci (nalazi) od prethodnih godina, a što olakšava komunikaciju: klijent – liječnik i skraćuje vrijeme same anamneze (uzimanje medicinskih podataka).
Ukoliko se Naručitelj ugovorenog sistematskog pregleda odluči na vađenje krvi na svojoj radnoj lokaciji, laboratorijski tim koji je medicinski, kadrovski i tehnički potpuno opremljen, krvne će serume po standardiziranim mjerilima struke transportirati do medicinsko-biokemijskog laboratorija Poliklinike Medikol.

Laboranti u roku 24 sata obrađuju i po ugovorenom tenderu analiziraju sve krvne pretrage te pripremaju gotove nalaze za početak sistematskih pregleda.
Po dolasku na sistematski pregled klijenta čeka mapa Poliklinike Medikol s njegovim laboratorijsko-biokemijskim nalazom. Na mapi se nalazi i popis prethodno ugovorenih usluga.
Time skraćujemo nepotrebno čekanje na vađenje krvi, izdavanje nalaza i poimenično definiranje tko što u sistematskom pregledu treba obaviti. Klijent u najkraćem mogućem vremenu obavlja sve ugovorene usluge.

Osim opisanog načina provođenja sistematskih pregleda, unutarnja organizacija rada Poliklinike Medikol odnosi se i na protokol klijenata tijekom medicinsko-dijagnostičkih usluga koje su ugovorene, a koje su zbog vrhunske programske umreženosti od izuzetne važnosti, jer bez odlične softverske povezanosti četiri segmenta (prijem – medicinska sestra – liječnik – odjava) nemoguće je izvršiti kvalitetnu organizaciju koja za krajnjeg korisnika znači zadovoljstvo i ponovni dolazak u Polikliniku Medikol.
Statistike Poliklinike Medikol koje se temelje na podacima iz kolektivnih sistematskih pregleda pokazuju da se provođenjem ove usluge kod prosječno 5% zaposlenika, dijagnosticira patološko stanje. Nažalost, ponekad, prekasno. Usprkos navedenom, svijest o prevenciji i zaštiti zdravstvenog stanja sve je prisutnija.