Početna / Djelatnosti

Djelatnosti

Nuklearna medicina – PET/CT

petct_k-96x96PET/CT centar Poliklinike Medikol u Zagrebu prvi je centar za dijagnostiku tumorskih bolesti te vrste u Hrvatskoj. Pozitronska emisijska tomografija (PET) slikovna je metoda kojom se pomoću glukoze obilježene izotopom floura prikazuje metabolička aktivnost stanica, dok se kompjutoriziranom tomografijom (CT) precizno određuje anatomska lokalizacija patološke akumulacije radiofarmaka.
Više »

Radiologija

radio_k-96x96Poliklinički odjel za radiologiju opremljen je uređajima koji omogućuju brzu, kvalitetnu i kompletnu radiološku obradu pacijenata.
Više »

Interna medicina

Interna medicina

inter_k-96x96Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutarnjih organa. Interna medicina se naziva “kraljicom medicine”, jer predstavlja osnovu mnogih daljnjih grana medicine uže specijaliziranih za pojedine organe ili organske sustave.
Više »

Kardiologija

kardio_k-96x96Bolesti srca i krvnih žila najčešće su bolesti današnjice i najčešći uzrok smrti. Prevencija, pravovremena dijagnostika i adekvatno liječenje od velikog su značaja.
Više »

Pulmologija

pulmo_k-96x96Pravovremena dijagnoza i uočavanje simptoma koji se odnose na poteškoće s disanjem mogu spriječiti ili bolje kontrolirati i liječiti mnoge plućne bolesti.
Više »

Gastroenterologija

gastro_k-96x96Gastroenterologija proučava bolesti probavnog sistema i to bolesti jednjaka, želuca, tankog crijeva, debelog crijeva, bolesti bilijarnog sistema, pankreasa i peritoneuma.
Više »

Neurologija

neuro_k-96x96Neurologija je grana medicine koja se bavi opisom, objašnjenjem i liječenjem bolesti prouzrokovanih patološkim procesima i strukturalnim oštećenjima centralnog i perifernog živčanog sustava.
Više »

Ginekologija i opstetricija

ginek_k-96x96Ginekološka ambulanta Poliklinike Medikol je dijagnostičko-terapijski centar za zaštitu zdravlja žena svih dobi, od reproduktivnog doba do menopauze.
Više »

Dermatovenerologija

derma_kk-96x96Dermatologija je grana medicine koja se bavi istraživanjem, dijagnostikom i liječenjem patoloških zbivanja koja zahvaćaju kožu i njezina adneksa (mirisne žlijezde, žlijezde znojnice, žlijezde lojnice, mliječne žlijezde, dlake i nokte) te vidljive sluznice. Venerologija se bavi istraživanjem, dijagnostikom i liječenjem spolnih bolesti.
Više »

Oftalmologija

oft_k-96x96Oftalmologija Poliklinike Medikol brine o zdravlju i zaštiti Vaših očiju prateći vrhunske svjetske algoritme dijagnostike i liječenja, služeći se najmodernijom oftalmološkom opremom a istovremeno poštujući Vaše potrebe.
Više »

Urologija

urologijaUrologija je grana kliničke medicine koja se bavi etiologijom, patogenezom, dijagnostikom i liječenjem bolesti urinarnog sustava kod muškaraca i žena te reproduktivnih organa kod muškaraca. Bavi se i prevencijom bolesti urogenitalnog sustava, a osobito bolesti prostate.
Više »

Ortopedija

home-pic-96x96Centar za ortopediju Poliklinike Medikol je multidisciplinarni specijalizirani centar za prevenciju, liječenje i rehabilitaciju sustava organa za kretanje tj. bolesti i ozljeda koštano-mišićnog i zglobnog sustava.
Više »

Fizikalna medicina i rehabilitacija

MG_1827-96x96Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju nudi usluge kompletne dijagnostike, liječenja i rehabilitacije iz područja upalnih i degenerativnih bolesti i ozljeda lokomotornog sustava, reumatskih i neuroloških bolesti te športskih ozljeda.
Više »

Medicinsko-biokemijski laboratorij

lab_k-96x96Medicinsko-biokemijski laboratorij izvršava zahtjeve za analizom humanog biološkog materijala primjenjujući opće, specijalističke i visokodiferentne medicinsko-biokemijske pretrage, koristeći najsuvremenije analitičke tehnologije.
Više »

Citologija

Photo-116-96x96Citologija na osnovu iscrpne analize izgleda stanica i njihovih osnovnih dijelova te njihovog rasporeda i odnosa među pojedinim stanicama istog ili drugog porijekla, donosi citološku dijagnozu i mišljenje o kompletnom uzorku te daje potrebne preporuke o daljnjem postupku ili tretmanu.
Više »

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

anima_k-96x96Anesteziologija povezana s reanimatologijom i intenzivnim liječenjem, medicinska je specijalnost koja značajno doprinosi u dijagnostici, operacijskim zahvatima i intenzivnom liječenju najteže oboljelih ljudi.
Više »

Pedijatrija

Pedijatrijska kardiologija

Pedijatrijska kardiološka ordinacija je ordinacija u kojoj posebnu pažnju posvećujemo otkrivanju i liječenju bolesti srca i krvnih žila djece od rođenja do 18 godine života.
Više »