PET/CT

PET/CT centar Poliklinike Medikol u Zagrebu prvi je centar za dijagnostiku tumorskih bolesti te vrste u Hrvatskoj. Centar je započeo s radom 19. studenog 2007. godine.

Što je PET/CT?

PET/CT je jedna od najsuvremenijih i najosjetljivijih neinvazivnih nuklearnomedicinskih dijagnostičkih metoda današnjice.

PET – pozitronska emisijska tomografija je dijagnostika pomoću koje se vidi intenzitet nakupljanja glukoze u stanicama, tj. metabolička aktivnost tkiva i organa.

CT – kompjutorizirana tomografija pokazuje anatomiju i izgled organa, a istovremeno daje informacije i o funkciji i o izgledu tkiva i organa u cijelom organizmu.

Upravo je to prednost PET/CT-a spram drugih morfoloških pretraga, tj. CT-a, ujedno i smjernica liječniku koji upućuje bolesnika na pretragu da odabere najbolji, tj. najadekvatniji postupak liječenja u bolesnika s malignim, srčanim i neurološkim oboljenjima. Prednost PET/CT-a je i što se jednim snimanjem u vidnom polju obuhvati i analizira cijelo tijelo, a ne samo pojedini segment. Dakle umjesto nekoliko zasebnih pretraga, koje za pacijenta iziskuju značajno dulje vremena te dijagnostiku na više različitih mjesta. Uzimajući isto tako u obzir vrijeme kao iznimno važan čimbenik, s obzirom da je bolesnicima i njihovim liječnicima u interesu što prije obaviti pretragu kako bi mogli započeti ili nastaviti s daljnjim liječenjem.

Kada se koristi PET/CT dijagnostika?

PET/CT se primarno rabi kod ljudi s različitim malignim oboljenjima. Dakle, primjenjuje se u dijagnostici bolesti, dijagnostici nepoznatog primarnog tumora, kliničkom praćenju bolesnika, procjeni proširenosti bolesti i učinka liječenja, tj. u prognozi i praćenju tijeka i ishoda bolesti,. Također PET/CT odgovora na različite medikamentozne, kirurške ili neuroradiološke postupke. Koristi se nakon završenog liječenja u svrhu otkrivanja ostatne bolesti, otkrivanja recidiva, odnosno povrata bolesti i metastaza te kao pomoć pri određivanju polja zračenja.

Nalaz se analizira vizualno, ali i kvantitativno. Odnosno, intenzitet akumulacije radiofarmaka u tkivima se prema određenim poznatim, unaprijed definiranim parametrima nakon kompjutorske obrade može i izmjeriti. To značajno povećava objektivnost pretrage te omogućuje usporedbu nalaza napravljenih u različito vrijeme kod istog bolesnika. Time se može pratiti učinak liječenja.

Indikacije za PET/CT

Indikacije za PET/CT su i pojedina neurološka oboljenja, npr. preoperativna obrada medikamentno rezistentne epilepsije, procjena gubitka pamćenja i neuroloških ispada kod bolesnika s demencijom. Osobito u tzv. diferencijalnoj dijagnostici, npr. za razlikovanje Alzheimerove bolesti od drugih oblika demencije, te poremećaji kretanja. PET/CT ima i primjenu u kardiologiji, za procjenu stupnja ishemije i hibernacije, vijabilnosti srčanog mišića, te mogućnosti oporavka srčane funkcije, u pacijenata kod kojih su rezultati drugih dijagnostičkih testova, uključujući i druge nuklearno-medicinske pretrage, nejasni. Koristi se i u dijagnostici vaskulitisa, upalnih promjena velikih krvnih žila, u kontrolnim obradama pacijenata sa aortalnim aneurizmama nakon kirurškog zahvata te kod sumnje na infekciju grafta. Također i kod febrilnih stanja kojima se unatoč svoj drugoj učinjenoj dijagnostičkoj obradi ne može naći uzrok.

Indikacije za PET/CT su temeljene na znanstvenim činjenicama. Dakle, na jasno utvrđenim dokazima koji potvrđuju korist pretrage za bolesnike glede procjene stadija i stupnja proširenosti bolesti, a time onda i mogućnosti primjene najadekvatnijeg oblika liječenja te poboljšanja prognoze, ishoda same bolesti. Hrvatsko društvo za nuklearnu medicinu redovito prati smjernice i drugih europskih društava te daje prijedloge za ažuriranje indikacija, sukladno trenutnoj situaciji i dostupnim radiofarmacima u Hrvatskoj.

U rutinskoj dijagnostici glavnina PET/CT pretraga se radi s F-18-fluorodeoksiglukozom (F-18-FDG). FDG se od 2010. godine proizvodi u Hrvatskoj u Zagrebu, u tvrtki Ruđer Medikol ciklotron d.o.o.

Osim PET/CT-a s FDG-om u PET/CT Centrima Zagrebi Rijeka moguće je obaviti i PET/CT s F-18-fluorokolinom (F-18-FCH), primarno kod bolesnika s karcinomom prostate.

Navedene pretrage je temeljem ugovora s HZZO-om moguće obaviti na uputnicu. Poliklinika Medikol je ugovorna ustanova HZZO-a za PET/CT dijagnostiku a prema indikacijama i sukladno općim uvjetima korištenja PET/CT pretrage odobrenog od Povjerenstva za PET/CT Ministarstva zdravstva.
Osim u Zagrebu, PET/CT Centri Poliklinike Medikol nalaze se u Rijeci, Splitu i Osijeku.

Pozitronska emisijska tomografija (PET/CT)

 • dr. sc. Sunčana Divošević
  specijalistica nuklearne medicine, pročelnica Odjela za nuklearnu medicinu, voditeljica PET/CT Centara Zagreb (Podružnice Vinogradska) i Podružnice Rijeka, pomoćnica ravnateljice za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor, poslijedoktorandica (viša asistentica) na Katedri za nuklearnu medicinu i onkologiju Medicinskog fakulteta sveučilišta u Osijeku
 • Sunčica Andreja Rogan
  dr. med., specijalistica nuklearne medicine
 • Anita Tabain
  dr. med., specijalistica nuklearne medicine
 • mr.sc. Petar Anić
  dr. med., specijalist radiologije
 • dr. sc. Igor Puljić
  dr. med., specijalist radiologije
 • Senad Sejdinović
  prvostupnik radiološke tehnologije, glavni inženjer Podružnice
 • Zoran Brodar
  prvostupnik radiološke tehnologije
 • Branimir Zrilić
  medicinska sestra
 • Alisa Zec
  stručna prvostupnica sestrinstva
 • Bojana Kvočić
  administrator
 • Ana-Marija Odak
  administrator
 • Sanja Zgonjanin
  administrator

Protokol za PET/CT snimanje bolesnika

PET/CT snimanjem je standardno obuhvaćeno cijelo tijelo od tjemena do proksimalnih dijelova natkoljenica. Kod pojedinih indikacija (dijagnoze poput melanoma, sarkoma i sl.) do stopala. To se radi s tzv. “low dose” CT-om, odnosno CT-om niske rezolucije koji služi za korekciju atenuacije PET snimaka. OSim toga, služi i za točnu anatomsku lokalizaciju lezija, tkiva i organa. Osim toga može se raditi i s tzv. dijagnostičkim CT-om, dakle uz intravensku primjenu kontrasta, za točnu morfološku karakterizaciju lezija, tkiva i organa.
Liječnik specijalist nuklearne medicine i radiologije utvrđuje protokol snimanja obzirom na kliničku indikaciju, druge prethodno učinjene pretrage, uzevši u obzir i mišljenje kliničara koji pacijenta upućuje na pretragu.

Informirani pristanak

S obzirom na to da se radi o dijagnostičkom postupku u kojem je bolesnik izložen ionizirajućem zračenju, potrebno je bolesnika detaljno informirati o samoj pretrazi, mogućim nuspojavama i rizicima, tj. mogućim ograničenjima za izvođenje pretrage. U informiranom pristanku je napisana priprema bolesnika za pretragu, tijek pretrage, kao i upute o postupku nakon obavljenog pregleda. Liječnik specijalist (nuklearne medicine ili radiologije) koji s pacijentom obavlja razgovor, te medicinska sestra prilikom naručivanja pacijenta na pretragu i potom prije početka same pretrage, usmeno objasne bolesniku dijagnostički postupak. Nakon toga pacijent potpisuje suglasnost za pretragu, uz potpis liječnika koji mu je dao sve relevantne informacije vezane za PET/CT dijagnostički postupak.

Priprema bolesnika i tijek pretrage

 • Prije zakazanog termina1. Pripremite dokumentaciju, koja uključuje:
 • Zdravstvenu iskaznicu i medicinsku dokumentaciju, uključujući nalaz glukoze, uree i kreatinina te CD prethodno učinjenih pretraga
 • Nazive lijekova koje trenutno uzimate
 • Popis terapijskih postupaka koje ste imali (operacija, kemoterapija, radioterapija)
  2. Nemojte jesti barem 4 sata prije Vašeg zakazanog termina (osim uzimanja vode i vaših uobičajenih lijekova, ukoliko od našeg djelatnika ne dobijete drugačije upute za uzimanje pojedinih vrsta lijekova, npr. kod dijabetičara)
  3. Pijte (samo) vodu: Preporučamo da popijete 3-4 čaše vode prije dolaska na PET/CT pretragu
  4. Ako uzimate lijekove za dijabetes na dan pretrage postupite uobičajeno, osim ako od naših djelatnika ne dobijete drukčije upute za uzimanje pojedinih vrsta lijekova, te ovisno o protokolu snimanja. Terapija inzulinom preporuča se najmanje 4 sata prije injiciranja radiofarmaka, no detaljne upute o tome ćete svakako dobiti od naših djelatnika prije dolaska na pretragu.
  5. Prije pretrage 24 sata nemojte uzimati alkohol, kofein i nikotin, te izbjegavajte jaku tjelesnu aktivnost.
  6. Ako iz bilo kojih razloga niste u mogućnosti doći na pretragu molimo Vas da nas o tome obavijestite.

Na dan pretrage

Planirajte boravak u trajanju od 2-3 sata u našem PET/CT Centru. Nakon registriranja na recepciji, medicinska sestra će Vam uzeti mali uzorak krvi za analizu razine glukoze u krvi i postaviti Vam intravenozni put za davanje radiofarmaka i eventualnu primjenu i.v. kontrastnog sredstva. Nakon razgovora s medicinskom sestrom s Vama će razgovarati liječnik koji će Vam razjasniti pretragu i kojemu ćete moći postaviti dodatna pitanja nakon čega će Vas, ako ste suglasni s navedenim zamoliti za potpis na Obrazac za suglasnost. U posebnoj prostoriji intravenozno ćete dobiti radiofarmak nakon čega je neophodno mirovanje (sjedeći ili ležeći) u trajanju od 60 minuta. Potom slijedi snimanje na PET/CT uređaju koje traje 15 do 20 minuta. Uobičajeni položaj tijekom snimanja je s rukama iznad glave. Ako mislite da nećete biti u mogućnosti držati ruke iznad glave približno 15 minuta, molimo Vas da to napomenete osoblju kako bi Vam pokušali olakšati pretragu.

Ako tijekom pretrage dođe do određenih odstupanja od navedene satnice koja mogu nastati zbog problema s isporukom radiofarmaka ili nekih tehničkih problema s izuzetno osjetljivim uređajima, molimo Vas za strpljenje.

Nakon obavljene pretrage

Molimo Vas da se ne zadržavate u prostorijama Centra jer još uvijek zračite zbog primanja radioaktivnog izotopa. Iz istog razloga Vas molimo da se za način preuzimanja nalaza dogovorite prije pretrage s djelatnicima na recepciji ili s liječnikom. Isti dan, nakon obavljene pretrage i napuštanja našeg Centra, također zbog zračenja, ne preporuča se biti u blizini trudnica i male djece.

Eventualni rizici:

 • prilikom izvođenja pretrage izloženi ste ionizirajućem zračenju. Ozračenje Vašeg organizma je u medicinski prihvatljim okvirima te korist od pretrage višestruko nadmašuje njezinu potencijalnu štetnost
 • retraga je zabranjena kod trudnica
 • neka kontrastna sredstva sadrže jod, stoga je njihova primjena kontraindicirana u pacijenata alergičnih na jodne kontraste
 • kod pacijenata koji su primili kontrastno sredstvo tijekom CT snimanja postoji mala mogućnost razvijanja alergije na kontrastna sredstva
 • ako se tijekom CT snimanja primjeni kontrastno sredstvo, moguć je kratkotrajni metalni okus u ustima te osjećaj trnaca i topline duž čitavog tijela.

Moguća ograničenja za izvođenje pretrage:

 • ako bolujete od bubrežne bolesti, šećerne bolesti, na terapiji ste inzulinom, metforminom, bolujete od hipertireoze, ako ste ograničeno pokretni ili nepokretni, kontaktirajte nas kako bismo se s Vama dogovorili o izvođenju pretrage
 • obavijestite nas ako dojite
 • upozorite nas ako ste alergični na jodna kontrastna sredstva i lijekove

Često postavljana pitanja

Ima li popratnih pojava ?
Nakon injiciranja radiofarmaka FDG-a/FCH-a nećete osjetiti nikakve popratne pojave.

Što trebam raditi nakon što je pretraga obavljena?

Nakon obavljene pretrage možete ići kući i nastaviti s uobičajenim režimom prehrane i uzimanja lijekova. Preporuča se da nakon pretrage pijete što više vode da se pospješi izlučivanje radiofarmaka. Preporuča se također izbjegavati kontakt s djecom i trudnicama tijekom tog dana.

Kako ću saznati o nalazu nakon obavljene pretrage?

Prije pretrage dogovorite se sa osobljem na prijemnom pultu o načinu preuzimanja nalaza (osobno, poštom, ev. dodatno i mailom).

Mogu li obaviti PET/CT pretragu ako sam alergičan na i.v. kontrastno sredstvo?

Da, ukoliko se radi „low dose“ CT, jer ev. alergijska reakcija nije povezana s radiofarmakom koji se injicira kod PET-a. Ukoliko ste alergični na iv. kontrastno sredstvo, isto je potrebno navesti liječniku (to je i jedno od obaveznih pitanja tijekom razgovora i s liječnikom i s medicinskom sestrom prije snimanja), te u tom slučaju nećete dobiti kontrast (CT se može raditi nativno).

Mogu li uzeti svoje lijekove ujutro na dan pretrage?

Da, ukoliko to nisu lijekovi za dijabetes. Lijekove za dijabetes uzimate prema uputama koje ste dobili od našeg medicinskog osoblja prilikom naručivanja na pretragu, što će u razgovoru s Vama biti potvrđeno i dan prije pretrage.

Mogu li vježbati dan prije pretrage?

Samo uobičajene lagane vježbe.

Mogu li konzumirati alkohol noć prije pretrage?

Najbolje je ne konzumirati alkohol.

Mogu li ujutro popiti kavu?

Ne, na dan pretrage možete piti samo vodu.

Zašto je važno biti natašte prije pretrage?

S obzirom de se injicirana radioaktivno obiljkežena fluorodeoksiglukoza također šećer, natječe se s glukozom u organizmu za vezanje na stanice, te ukoliko je razina glukoze u krvi visoka, kao nakon obroka, manje će se radiofarmaka vezati na ciljne (tumorske i druge) stanice, što onda smanjuje osjetljivost pretrage.

Smijem li nositi nakit?

Preporuča se na pretragu doći bez nakita.

Koliko dugo traje pretraga?

Ukupno vrijeme boravka u našem Centru je otprilike 2-3 sata. Samo snimanje traje 15-20 minuta.

Zašto tako dugo?

Potrebno je čekati oko 60 minuta nakon injiciranja radiofarmaka da možemo početi snimanje, a prije injiciranja radiofarmaka obavlja se razgovor s medicinskom sestrom i liječnikom, određuje razina glukoze u krvi te potpisuje suglasnost za pretragu.

Kako se PET/CT pretraga razlikuje od CT pretrage?

PET omogućava praćenje unosa obilježene glukoze u stanice Vašeg tijela i daje uvid u funkciju, tj. metaboličku aktivnost tkiva i organa (aktivnost maligne bolesti, ili metaboličku aktivnost srca i mozga kod neonkoloških indikacija), dok CT omogućava jasni morfološki prikaz tkiva organa, tj. lokalizaciju i veličinu određene anatomske strukture u kojoj je registrirano nakupljanje radiofarmaka.

Preporuka

Medicinsko-biokemijski laboratorij u Čakovcu počinje s radom

  Medicinsko-biokemijski laboratorij danas je otvorio svoja vrata na lokaciji Medikola u Čakovcu, Franca Prešerna