Razbijamo mitove o zdravstvenom problemu koji je sve učestaliji i među mladima

Bolest masne jetre ubraja se među vodeće zdravstvene probleme današnjice i često se povezuje s pretilošću i dijabetesom. Kako istraživanja govore, od ove bolesti u svijetu boluje čak milijarda ljudi, a poražavajuća je činjenica što se sve češće prepoznaje i dijagnosticira kod djece i adolescenata.

Pravodobna dijagnoza je ključna, a potom ustrajnost u promjeni loših životnih navika uz integrirani pristup stručnjaka – internista, psihijatara, psihologa, kineziologa i nutricionista. Provjerite što o ovom sve ćešćem zdravstvenom problemu navodi naša liječnica doc. dr. sc. prim. Ljiljana Fodor Đurić, specijalistica interne medicine i subspecijalistica nefrologije na sljedećoj poveznici.