Početna / Jelena Bošnjak

Jelena Bošnjak

Dr.sc. Jelena Bošnjak je diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002.godine nakon čega je provela specijalizaciju iz neurologije na Klinici za neurologiju, KBC “Sestre milosrdnice” u Zagrebu. Od 2008-2015. godine je radila na Zavodu za kliničku neurofiziologiju i epilepsije, KBC “Sestre milosrdnice”. 2011.godine je postala doktor znanosti iz područja neurofiziologije (vidni evocirani potencijali). Od 2014.g. je viši znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Kao predavač je sudjelovala na domaćim i međunarodnim kongresima, na poslijediplomskim tečajevima I. kategorije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na dodiplomskoj nastavi  na Stomatološkom, Edukacijsko-rehabilitacijskom i Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za svoj znanstveni rad nagrađena je Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu te nagradom društva United Kingdom Association of Alumni and Friends of Croatian Universities. Autor je više znanstvenih radova od kojih je sedam indeksirano u bazi Current Contents. Autor je tri poglavlja u stručnim knjigama iz neurologije. Blagajnica je Hrvatske liga protiv epilepsije od 2012. godine. Edukaciju iz elektromioneurografije je završila na Institutu za kliničku neurofiziologiju, Kliničkog bolničkog centra u Ljubljani u trajanju od 3 mjeseca, a iz područja epileptologije educirana je u sklopu progama Europskog društva za neurologiju EFNS u Christian Doppler Klinici u Salzburgu u trajanju od 2 mjeseca. Završila je online tečaj “Virtual Epilepsy Academy” iz elektroencefalografije u sklopu programa edukacije ILAE (International League Against Epilepsy).
Aktivna je članica Hrvatske lige protiv epilepsije, Hrvatskog društva za neuroznanost, FENS (Federation of Neurological Societies), IBRO (International Brain Research Organization), Internacionalne lige protiv epilepsije (ILAE), Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurološkog društva te Hrvatskog društva za neuromišićne bolesti.