Početna / Neurologija

Neurologija

U neurološkoj ambulanti i neurofiziološkom laboratoriju Poliklinike Medikol uz kompletan neurološki pregled redovito se obavljaju i slijedeće neurofiziološke i ultrazvučne pretrage:

 • EEG
 • EMNG dijagnostika

Kod hitnih indikacija dostupna je pravovremena i paralelna neuroradiološka obrada: MR mozga, MR kralješnice, MR angiografija krvnih žila mozga i supraaortalnih krvnih žila, MSCT mozga, MSCT angiografija krvnih žila mozga i supraortalnih krvnih žila te ostala RTG dijagnostika u sklopu radiološke djelatnosti.

EMNG: stručno i povoljno – EMNG!
EMNG obrada (Elektromioneurografija  – ispitivanje mišića i provodljivosti perifernih živaca) određuje se individualno, u skladu s uputnom dijagnozom i trajanjem tegoba i obavlja se strogo po principu minimiziranja boli i nelagode kod pacijenata – tako će se površinska elektromiografija koristiti u svim slučajevima gdje potvrda radne dijagnoze ne zahtijeva podatke dostupne samo pomoću iglene elektrode.
Najčešće se koristi za ispitivanje simptoma kao što su bol, trnjenje, drvenjenje ili mišićna slabost. Ispitivanje traje nešto manje od jednog sata .
EMG dio ispitivanja uključuje umetanje veoma tankih igala u različite mišiće (ako je tako indicirano) ili postavljanje površinske elektrode na kožu iznad ispitivanog mišića (ukoliko potvrda radne dijagnoze ne zahtijeva korištenje igala i kod osjetljivijih pacijenata). Površinska elektromiografija je potpuno bezbolna, dok je kod iglene elektromiografije prisutna određena nelagoda pri umetanju igle, no ipak većinom nije riječ o izraženijoj bolnosti. Tijekom ispitivanja, bit ćete zamoljeni da stišćete i opuštate određene mišiće..
Ispitivanja provodljivosti perifernih živaca  provodi se  na motornim i na osjetnim živcima pomoću površinskih elektroda. Ispitivanje uključuje korištenje serija blagih električnih stimulusa koji se primjenjuju na specifična područja na Vašim rukama ili nogama. Iako ispitivanje obično nije bolno, možete iskusiti lagano lokalno peckanje tijekom pretrage.
Rezultati ispitivanja su dostupni odmah po završetku pretrage. Pretraga nam daje vrijedne informacije o stanju Vaših mišića i živaca, koje pomažu Vašem liječniku pri postavljanju dijagnoze i određivanju adekvatnog liječenja Vaše bolesti ili stanja. Pretraga ne ostavlja trajnih posljedica.

EEG (Elektroencefalogram)
EEG je bezbolna pretraga koja se koristi za registraciju električne aktivnosti Vašeg mozga. Pretraga uključuje ljepljenje malih elektroda na Vaše vlasište koje su  spojene s kompjutorom, koji pomaže utvrditi kako funkcionira Vaš mozak. Kompjutor snima Vašu moždanu aktivnost i prikazuje ju kao valovite krivulje na ekranu ili na papiru. Neke bolesti, kao što je epilepsija, mogu se prepoznati prema promjenama normalnog uzorka moždane električne aktivnosti. Ispitivanje traje 1/2-1 h.
EEG nakon deprivacije spavanja (nakon neprospavane noći)
Ova pretraga slična je standardnom EEG, osim što će se od Vas tražiti da nemate više od 3 h spavanja u zadnjih 24 h prije ispitivanja.  EEG nakon deprivacije spavanja traje 1-2 h.

Color doppler (CDFI) karotidnih i vertebralnih krvnih žila
je  ultrazvučni pregled koji služi za procjenu i ocjenu protoka  kroz karotidne i vertebralne arterije  koje su zadužene za prehranu mozga.

Pretrage je indicirana za:
•    sve bolesnike koji su preboljeli TIA (tranzitornu ishemičnu ataku) ili moždani udar
•    bolesnike s visokim rizikom za cerebrovaskularne bolesti
•    bolesnike sa sumnjom na subclavia steal syndrome
•    bolesnike sa sumnjom na centralni uzrok vrtoglavica
•    bolesnike s degenerativnom bolešću vratne kralježnice s vrtoglavicom i nejasnim glavoboljama
•    pretraga služi i za praćenje bolesnika kod kojih je već utvrđeno suženje karotida, te bolesnika u kojih je izveden operativni zahvat na karotidnima arterijama.

TCD (transkranijalni dopler) Willisovog kruga i vertebrobazilarnog sliva
je ultrazvučni pregled pomoću kojeg se ocjenjuje cirkulacija u krvnim žilama glave uporabom sondi nižih frekvencija i jače prodornosti ultrazvuka. Na temelju dobivenih brzina i smjera cirkulacije, a ovisno o određenim dubinama ispitivanja, može se zaključiti je li cirkulacija u glavi uredna ili poremećena. Ako je poremećena, analizira se u skladu s nalazom na krvnim žilama vrata, kada se može procijeniti je li riječ o suženju krvnih žila u glavi, ili pak o preraspodjeli cirkulacije u slučaju kada su žile na vratu znatno sužene ili je potpuno prekinuta cirkulacija.

Cilj naših liječnika oduvijek je bio pružiti izvrsnost u zbrinjavanju neuroloških pacijenata uz mogućnost multidisciplinarnog pristupa. Liječenje i dijagnostička obrada se obavlja u bliskoj suradnji s kolegama s neuroradiologije, kardiologije, fizijatrom, okulistom, te po potrebi liječnicima drugih specijalnosti.

Najčešće bolesti i stanja koja se liječe u okviru struke su: glavobolje, križobolja i bol u vratu, nestabilnost pri hodu, vrtoglavica, trnjenje/drvenjenje, mišićna slabost, tremor, Parkinsonova bolest, Alzheimerova bolest, poremećaji memorije, konvulzivna stanja s epilepsijom, sinkope, moždani udari, tranzitorne ishemičke atake, sindrom nemirnih nogu, Tourette sindrom, dvoslike, privremeni gubitak vida, mijastenija gravis, sindrom karpalnog kanala, nasljedne neuropatije, dijabetička neuropatija, neuropatija kod herpes zostera, neuralgija živca trigeminusa, atipi čna facijalna bol, pareza facijalisa, parestetička meralgija i mnoga druga stanja.

 • Slavka Bogdan
  dr. med. spec.neurolog, subspec. za neuromuskularne bolesti, Pročelnica polikliničkog odjela za neurologiju
 • doc.prim.dr.sc. Borislav Radić
  dr.med. spec. neurologije, subspec. za cerebrovaskularne bolesti
 • Anamarija Košćak
  stručna prvostupnica sestrinstva
 • Nikolina Šturlić
  stručna prvostupnica sestrinstva
 • Margareta Hercigonja
  med. sestra opće njege

EVOCIRANI POTENCIJALI
Evocirani potencijali (BAER, SSEP, ERP) – pacijent treba biti opušten, potrebno je doći s čistom kosom i čistim tijelom. Poželjno je priložiti raniju medicinsku dokumentaciju.

EMNG

EMNG dijagnostika – pretraga se izvodi s površnim i/ili iglenim elektrodama ovisno o uputnoj dijagnozi i kliničkom nalazu. Potrebno je doći s čistim tijelom i ekstremitetima, a kod ispitivanja neuromišićne spojnice potrebno je barem 48 sati izostaviti primjenu lijekova koji utječu na neuromišićnu spojnicu.

EEG
EEG pretraga se izvodi u budnom stanju i u spavanju (nakon neprospavane noći), pacijent treba biti opušten, na pretragu treba doći sit i imati čistu kosu. Poželjno je priložiti raniju medicinsku dokumentaciju. Pacijenti trebaju slijediti upute koje dobiju od neurofiziološkog tehničara za snimanje EEG-a nakon neprospavane noći.