Početna / Medicinsko-biokemijski laboratorij

Medicinsko-biokemijski laboratorij

Pregled svih pretraga:

Alergološke pretrage

 • IgE, ukupni – 150 kn
 • sIgE, pojedinačno (specifični IgE), više od 600 različitih alergena – 150 kn, nalaz se čeka do tri tjedna
 • Alergo 295 – 2.838 kn
 • Inhalatorni panel (20 najčešćih inhalatornih alergena) – 1000 kn, nalaz je gotov idući radni dan:
  • Trave
   • g1 Anthoxanthum odoratum (mirisavka)
   • g3 Dactylis glomerata (klupčasta oštrica)
   • g6 Phleum pratense (livadna mačica)
   • g12 Secale cereale (raž)
  • Polen drveća
   • t2 Alnus incana (joha)
   • t3 Betula verrucosa (breza)
   • t4 Corylus avellana (lijeska)
   • t7 Quercus alba (hrast)
  • Korov
   • w1 Ambrosia elatior (ambrozija, kratka)
   • w6 Artemisia vulgaris (pelin)
   • w9 Plantago lanceolata (uskolisni trputac ili bokvica)
  • Grinje
   • d1 Dermatophagoides pteronyssinus (kućne grinje)
   • d2 Dermatophagoides farinae (grinje)
  • Životinje
   • e1 mačka
   • e2 pas
   • e3 konj
  • Plijesni
   • m1 Penicillium notatum
   • m2 Cladosporium herbarum
   • m3 Aspergillus fumigatus
   • m6 Alternaria alternata
 • Nutritivni panel (20 najčešćih alergena) – 1000 kn, nalaz je gotov idući radni dan:
  • f1 bjelanjak, kokošje jaje
  • f75 žutanjak, kokošje jaje
  • f2 kravlje mlijeko, proteini
  • f78 kazein, mlijeko
  • f4 pšenično brašno
  • f5 raženo brašno
  • f14 soja
  • f10 sezam
  • f13 kikiriki
  • f17 lješnjak
  • f20 badem
  • f49 jabuka
  • f84 kivi
  • f95 breskva
  • f25 rajčica
  • f31 mrkva
  • f35 krumpir
  • f85 celer
  • f3 riba
  • f23 rakovi

Biljezi koštane pregradnje

 • Beta-crosslaps (telopeptid) – 200 kn
 • Osteokalcin – 200 kn

Elektroliti

 • Na (natrij) – 15 kn
 • K (kalij) – 15 kn
 • Cl (kloridi) – 15 kn
 • P (fosfati) – 20 kn
 • Ca, ukupni (kalcij) – 20 kn
 • Ca, ionski – 50 kn, nalaz se čeka dva dana, na pretragu nema popusta
 • Mg, ukupni (magnezij) – 30 kn

Enzimi

 • AST (aspartat-aminotransferaza) – 15 kn
 • ALT (alanin-aminotransferaza) – 15 kn
 • GGT (gama-glutamil-transferaza) – 15 kn
 • ALP (alkalna fosfataza) – 15 kn
 • AMY (amilaza) – 20 kn
 • CK (kreatin-kinaza) – 15 kn
 • CK-MB, aktivnost – 100 kn
 • izoenzimi CK – 350 kn, na pretragu nema popusta, nalaz se čeka do tri tjedna
 • LDH (laktat-dehidrogenaza) – 15 kn
 • Lipaza – 50 kn
 • CHE (kolinesteraza) – 80 kn
 • ACE (angiotenzin-konvertirajući enzim) – 260 kn, na pretragu nema popusta
 • ALD (aldolaza) – 330 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • G-6-PDH (glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza) – 350 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Hepatogram – 75 kn
  • AST
  • ALT
  • ALP
  • GGT
  • bilirubin, ukupni

Genetika

 • HLA B27 – 240 kuna, na pretragu nema popusta, nalaz se čeka do 3 tjedna

Hormoni

 • Hormoni hipofize
  • DHT (dihidrotestosteron) – 270 kn, nalaz se čeka do 3 tjedna, na pretragu nema popusta
  • TSH (tireotropin) – 70 kn
  • ACTH (adrenokortikotropin) – 150 kn
  • FSH (folitropin) – 120 kn
  • LH (luteotropin) – 120 kn
  • PRL (prolaktin) – 120 kn
  • GH (hormon rasta, somatotropin) – 200 kn
  • ADH (antidiuretski hormon, vazopresin) – 400 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Hormoni štitnjače
  • T4 (ukupni tiroksin) – 70 kn
  • T3 (ukupni trijodtironin) – 70 kn
  • fT4 (slobodni tiroksin) – 70 kn
  • fT3 (slobodni trijodtironin) – 70 kn
  • hCT (kalcitonin) – 150 kn
  • rT3 (reverzni trijodtironin) – 480 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Hormoni paraštitne žlijezde
  • PTH (parathormon) – 200 kn
 • Hormoni nadbubrežne žlijezde
  • Kortizol – 150 kn
  • DHEA-s (dehidroepiandrosteron-sulfat) – 150 kn
  • aldosteron – 220  kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Hormoni endokrinog pankreasa
  • Inzulin – 120 kn
 • Spolni hormoni
  • E2 (estradiol) – 120 kn
  • PROG (progesteron) – 120 kn
  • Testosteron, ukupni – 120 kn
  • Testosteron, ukupni, slobodni i SHBG – 240 kn
  • Androstendion – 250 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  • HCG (humani korionski gonadotropin) – 120 kn
  • AMH (anti-Mullerov hormon) – 350 kn, na pretragu nema popusta
  • Inhibin B – 400 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  • E1 (estron) –  350 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  • E3 (estriol) – 200 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  • 17-OHP (17-hidroksiprogesteron) – 300 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Hormoni epifize
  • Melatonin – 690 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Hormoni bubrega
  • Eritropoetin (EPO) – 380 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  • renin – 450 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Ostali hormoni
  • IGF-1 – 460 kn, na pretragu nema popusta
  • Gastrin – 250 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  • Adiponektin, 500 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  • Leptin, 500 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  • Histamin, 380 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta

Imunološke pretrage

 • IEF/IF (imunoelektroforeza/imunofiksacija) – 500 kn, nalaz se čeka do dva tjedna, na pretragu nema popusta
 • Anti-CCP (protutijela protiv citruliniranih cikličkih peptida) – 250 kn
 • Anti-SRP (signal recognition particle), 250 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • ANA (protutijela protiv jezgrinih antigena) – 400 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • ENA (protutijela protiv ekstraktibilinih jezgrinih antigena) – 400 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • C3 (C3 komponenta komplementa) – 110 kn
 • C4 (C4 komponenta komplementa) – 110 kn
 • CH50 (ukupni komplement) – 200 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • C1-INH (inhibitor C1-esteraze), protein – 200 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • C1 esteraza inhibitor, aktivnost – 260kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • C1 esteraza inhibitor, antitijela – 200kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • C1Q (vezanje komplementa) – 200 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • RF (reuma faktori, lateks test) – 80 kn
 • ASTO (antistreptolizin O-titar) – 110 kn
 • ASTA (antistafilolizinski titar) – 110 kn, nalaz je gotov isti dan do 16h, na pretragu nema popusta
 • aCL (protutijela protiv kardiolipina, klasa IgG, M) – 500 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • aPL Antifosfolipidna protutijela (uključuje LAC, aCL i anti-B2-GPI) 1340 kn nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popust
 • anti-B2-GPI (protutijela na beta-2-glikoprotein I, klasa IgG, M i A) – 600 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • anti-PC (protutijela na parijetalne stanice) – 200 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • IFA (protutijela na intrinsic faktor) – 200 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Anti-TG (protutijela protiv tireoglobulina) – 200 kn
 • Anti-TPO (protutijela protiv peroksidaze štitnjače) – 200 kn
 • Anti-TSHR (protutijela protiv TSH-receptora, TRAb, TRAk) – 200 kn
 • Panel protutijela – autoimune bolesti jetre – 600 kn, čeka se do tri tjedna, na pretragu nema popusta:
  • AMA-M2
  • M2-3E
  • Sp100
  • PML
  • Gp120
  • LKM-1 – protutijela na mitohondrije jetre i bubrega – 300 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  • LC-1 – protutijela na antigen jetrenog citosola – 300 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  • SLA/LP – protutijela na topljivi jetreni antigen/jetra-pankreas – 300 kn, nalaz se čeka do tri tjedna , na pretragu nema popusta
  • Ro-52
 • ANCA (antineutrofilna citoplazmatska protutijela) – 300 kn, čeka se do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • p-ANCA – 150 kn
 • c-ANCA – 150 kn
 • AMA (antimitohondrijska antitijela) – 400 kn, čeka se do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • ASMA (antitijela protiv glatkih mišića) – 300 kn, čeka se do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Anti-tTG (antitijela protiv tkivne transglutaminaze, test na celijakiju) – 200 kn, na pretragu nema popusta
 • EMA (endomizijska antitijela) – 400 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Anti-GLA (deamidirani glijadinpeptid) – 300 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Anti-AChR (acetilkolinski receptor) – 550 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Anti-MuSK (mišićno-specifični tirozin-kinazni receptor) – 250 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • protutijela na dvostruku uzvojnicu DNA (anti -dsDNA, ds DNA) – 400 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • anti-AQP4 (protutijela protiv akvaporina 4) – 600 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • CIC – cirkulirajući imunokompleksi – 400 kn
 • Imunfiksacija u urinu – 300 kn, nalaz se čeka do 2 tjedna, na pretragu nema popusta

KKS (kompletna krvna slika)

KKS (kompletna krvna slika) – 60 kn

 • CKS (crvena krvna slika – broj eritrocita, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW)
 • broj leukocita
 • DKS (diferencijalna krvna slika s 5-modalnom razdiobom)
 • broj trombocita

Koagulacija

 • PV-INR (protrombinsko vrijeme) – 40 kn
 • APTV (aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme) – 50 kn
 • TV (trombinsko vrijeme) – 60 kn, nalaz gotov isti dan do 16h, na pretragu nema popusta
 • Fibrinogen – 50 kn
 • D-dimeri – 150 kn
 • Antitrombin – 150 kn
 • Protein C – 250 kn, na pretragu nema popusta
 • Protein S – 450 kn, na pretragu nema popusta
 • LAC (lupus antikoagulans) – 240 kn, nalaz je gotov idući radni dan, na pretragu nema popusta
 • PAI-1 aktivnost – 320 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Faktor VIII – 400 kn, nalaz je gotov idući radni dan, na pretragu nema popusta

Krvna grupa i Rh-faktor, IAT (indirektni antiglobulinski test)

Krvna grupa i Rh-faktor, IAT (indirektni antiglobulinski test) – 300 kn, nalaz je gotov idući radni dan iza 14h, na pretrage nema popusta

Laboratorijski standard

Laboratorijski standard – 300 kn

 • SE (sedimentacija eritrocita)
 • KKS (kompletna krvna slika)
 • glukoza
 • kreatinin
 • bilirubin, ukupni
 • kolesterol
 • trigliceridi
 • HDL-kolesterol
 • LDL-kolesterol
 • ALT (alanin-aminotransferaza)
 • AST (aspartat-aminotransferaza)
 • GGT (gama-glutamiltransferaza)
 • kompletan pregled mokraće (fizikalno-kemijski i mikroskopski pregled mokraćnog sedimenta)

Lijekovi

Lijekovi, na pretrage nema popusta

 • Gabapentin – 400 kn, nalaz se čeka do 3 tjedna
 • Karbamazepin – 250 kn, nalaz se čeka do tjedan dana
 • Digoksin – 140 kn

Lipidi

 • Ukupni kolesterol – 15 kn
 • Trigliceridi – 20 kn
 • HDL-kolesterol – 30 kn
 • LDL-kolesterol – 15 kn
 • VLDL-kolesterol – 30 kn
 • Apolipoprotein A-I – 100 kn
 • Apolipoprotein B – 100 kn
 • Lipoprotein (a) – 100 kn
 • Lipidogram – 80 kn
  • ukupni kolesterol
  • trigliceridi
  • HDL-kolesterol
  • LDL-kolesterol

Metaboliti i supstrati

 • GUK (glukoza) – 15 kn
 • GUK, kapilarno (glukometar) – 25 kn
 • Ureja – 15 kn
 • Kreatinin – 15 kn
 • Urati – 15 kn
 • Bilirubin, ukupni – 15 kn
 • Bilirubin, konjugirani – 15 kn
 • Homocistein – 260 kn
 • HbA1C80 kuna
 • Laktat – 500 kuna
 • Žučne kiseline (serum) – 270 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popust
 • Žučne kiseline (stolica) – 270 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta

Mikrobiološke pretrage

Mikrobiološke pretrage, na pretrage nema popusta, nalaz se čeka do tjedan dana

 • UK + ABG (urinokultura s antibiogramom) – 150 kn
 • Bris ždrijela – 200 kn
 • Bris nosa – 200 kn
 • Stolica mikrobiološki – 400 kn
 • Stolica na parazite – 100 kn
 • Stolica mikološki – 100 kn
 • Helicobacter pylori urea izdisajni test – 350 kn
 • Ejakulat bakteriološki – 200 kuna, nema popusta, nalaz se čeka do 5 dana

Oligo - i mikroelementi

 • Fe (željezo) – 20 kn
 • Fe, UIBC/TIBC (željezo, nezasićeni i ukupni kapacitet vezivanja željeza) – 60 kn
 • Cu (bakar) – 100 kn, na pretragu nema popusta
 • Zn (cink) – 100 kn, nalaz se čeka do dva tjedna, na pretragu nema popusta
 • Mg-RBC (magnezij u eritrocitima) – 120 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Se (selen) – 250 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Cr (krom) – 260 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • I (jod) – 690 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Li (litij) – 130 kn, nalaz se čeka do tjedan dana, na pretragu nema popusta
 • Co (kobalt) – 250 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta

Pregled mokraće

 • fizikalno-kemijski pregled s mikroskopskim pregledom sedimenta – 50 kn
 • proteini u 24-satnom urinu (Biuret) – 70 kn
 • mikroalbuminurija (albumin u 24-satnom urinu) – 70 kn
 • natrij u 24-satnom urinu – 15 kn
 • kalij u 24-satnom urinu – 15 kn
 • kloridi u 24-satnom urinu – 15 kn
 • kalcij u 24-satnom urinu – 20 kn
 • fosfati u 24-satnom urinu – 20 kn
 • magnezij u 24-satnom urinu – 30 kn
 • bakar u 24-satnom urinu – 100 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • cink u 24-satnom urinu – 100 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • amilaza u urinu – 20 kn
 • kreatinin u 24 –satnom urinu – 15 kn
 • urati u 24-satnom urinu – 15 kn
 • probir na droge test-trakom – 200 kn, na pretragu nema popusta
 • fenciklidin u urinu test-traka – 100 kn, na pretragu nema popusta
 • propoksifen u urinu test-traka – 100 kn, na pretragu nema popusta
 • mioglobin u urinu – 100 kn, nalaz se čeka do dva dana, na pretragu nema popusta
 • alfa-2-makroglobulin – 150 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • alkohol u urinu – 70 kn, na pretragu nema popusta
 • metakvalon u urinu – test-traka, cijena 100 kn, na pretragu nema popusta
 • probir na droge test trakom
 • probir na opijate, kokain, THC, metamfetamine, amfetamine, benzodiazepine, barbiturate, metadon, MDMA (ecstasy)

Proteini

 • Ukupni proteini – 20 kn
 • Albumin – 20 kn
 • IgG – 70 kn
 • IgM – 70 kn
 • IgA – 70 kn
 • Elektroforeza proteina – 120 kn, nalaz se čeka do tri dana, na pretragu nema popusta
 • C-reaktivan protein (CRP) – 50 kn
 • hsCRP – 100 kn
 • Feritin – 90 kn
 • Transferin – 100 kn
 • Alfa-1-antitripsin – 250 kn
 • Ceruloplazmin – 180 kn
 • Haptoglobin – 250 kn, na pretragu nema popusta
 • SHBG (globulin koji veže steroidne hormone) – 120 kn
 • Supklase IgG – 1300 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Cistatin C – 200 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • C-peptid – 150 kn
 • Koštana alkalna fosfataza – 200 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta

Rtc (retikulociti)

Rtc (retikulociti) – 80 kn, nalaz je gotov isti dan do 16h, na pretragu nema popusta

SE (sedimentacija eritrocita)

SE (sedimentacija eritrocita) – 25 kn

Serološke pretrage, na pretrage nema popusta

 • Biljezi hepatitisa A – 200 kn
 • Anti-HAV, ukupni – 100 kn
 • Anti-HAV, IgM – 100 kn
 • Biljezi hepatitisa B – 350 kn
 • HBsAg – 100 kn
 • Anti-HBs – 100 kn
 • Anti-HBc, ukupni – 100 kn
 • Anti-HBc, IgM – 100 kn, nalaz se čeka do tjedan dana
 • Anti-HBe – 200 kn, nalaz se čeka do tjedan dana
 • HBeAg – 200 kn, nalaz se čeka do tjedan dana
 • Biljezi hepatitisa C – 300 kn
 • Anti-HCV – 100 kn
 • HCV «core» Ag – 300 kn, nalaz se čeka do tjedan dana
 • HIV, kombinirani test (antigen + antitijela na HIV-1 i HIV-2) – 250 kn
 • TP kombinirani Ag/At test, sifilis – 300 kn
 • Toxoplasma gondii (IgG i IgM) – 300 kn
 • Helicobacter pylori, brzi test At iz krvi – 100 kn
 • CMV (citomegalovirus) – 450 kn
 • EBV (Epstein-Barr virus) – 650 kn
 • Rubella IgG (rubeola titar) – 300 kn
 • HSV-1 i HSV-2 (herpes virusi) IgG – 300 kn
 • TORCH – 900 kn
  • Toxoplasma gondii IgM
  • Toxoplasma gondii IgG
  • Rubella IgG
  • CMV IgM
  • CMV IgG
  • HSV-1 IgG
  • HSV-2 IgG
 • VZV (varicella-zoster virus) IgG – 400 kn, nalaz se čeka do dva tjedna
 • Borrelia burgdorferi (IgG i IgM) – 400 kn, nalaz se čeka do dva tjedna
 • Candida albicans IgG – 200 kn, nalaz se čeka do tri tjedna
 • Candida albicans IgA – 200 kn, nalaz se čeka do tri tjedna
 • Candida albicans IgM – 200 kn, nalaz se čeka do tri tjedna
 • Ehinokok (pseća trakavica) – 300 kn
 • Malarija – 400 kn
 • Brzi test na Clostridium difficile toksine A i B – 200 kn
 • Brzi test na Campylobacter – 200 kn
 • Brzi test na Norovirus – 300 kn
 • Brzi test na Rota i Adenovirus – 200 kn
 • Brzi test na streptokok – 200 kn
 • Brzi test na gripu (influenza A i B) – 200 kn
 • Brzi test na mononukleozu – 200 kn
 • Kalprotektin, kvantitativno – 300 kn
 • Helicobacter pylori Ag u stolici – 120 kn
 • Morbilli (ospice) IgG – 160 kn, nalaz se čeka do tri tjedna
 • Mumps  (zaušnjaci) IgG – 400 kn
 • COVID Antigen – 300 kn
 • RT – PCR testiranje – 850 kn
 • IgG i IgM Abbott serološko testiranje na COVID-19 – 270 kn
 • Brzi test – Serološko testiranje na COVID-19 – 250 kn
 • Abbott, IgG II kvantitativni test – 220 kn

Srčani biljezi

 • hs-TnT (high sensitivity troponin T) – 120 kn
 • NT-pro-BNP (N-terminalni propeptid natriuretskog peptida tipa B) – 230 kn
 • MG (mioglobin) – 100 kn, nalaz se čeka tjedan dana, na pretragu nema popusta

Testovi intolerancije na hranu

Panel: VEGETARIJANSKI 60+ (64 namirnice) – 1.640,00 kn
Mlijeko i mliječni proizvodi: Žitarice: Jezgričasto voće: Voće:
kravlje mlijeko riža badem jagoda
kozje mlijeko zob lješnjak limun
jaje – bjelanjak ječam kikiriki jabuka
jaja – žumanjak pšenica orah naranča
tvrda pšenica brazilski oraščić marelica
Mahunarke: kukuruz indijski orah kruška
grašak gliadin/gluten pistacija ananas
bijeli grah raž banana
crveni grah Povrće: grejp
leća Ostalo: brokula grožđe bijelo/crno
soja kava crveni luk crni ribiz
slanutak kakaovac gljive maslina
pekarski kvasac cvjetača kupina
Začini: pivski kvasac krumpir malina
bijeli luk crni čaj rajčica trešnja
papar zeleni čaj mrkva brusnica
crvena čili papričica kola šparoga borovnica
đumbir lipa klice
goruščica

 

Panel: 93 namirnice – 1.940,00 kn
Mlijeko i mliječni proizvodi: Žitarice: Povrće: Voće:
kravlje mlijeko riža patliđan avokado
kozje mlijeko zob brokula šljiva
ovčje mlijeko ječam crveni luk jagoda
jaje – bjelanjak raž gljive kivi
jaja – žumanjak pšenica cvjetača limun
tvrda pšenica cikorija jabuka
Riba: heljda mahune breskva
tuna proso zelena salata cata/dinja
bakalar kukuruz krumpir naranča
list krastavac marelica
losos Začini: paprika kruška
haringa bijeli luk poriluk ananas
skuša papar kupus banana
iverak crvena čili papričica rajčica grejp
pastrva đumbir mrkva grožđe bijelo/crno
metvica cikla crni ribiz
Morski plodovi: muškatni oraščić selen/celer rogač
rakovi vanilija kokos
škamp/kozice sjeme uljane repice Mahunarke: maslina
dagnje grašak
Meso: bijeli grah Ostalo:
Jezgričasto voće: svinjetina grah sezam
badem janjetina leća kava
lješnjak divljač soja kakaovac
kikiriki puretina kola
orah piletina suncokret
brazilski orah govedina pekarski kvasac
indijski orah pivski kvasac
čaj

 

Panel: 120+ (125 namirnica) – 2.350,00 kn
Mlijeko i mliječni proizvodi: Žitarice: Jezgričasto voće: Voće:
kravlje mlijeko riža badem avokado
kozje mlijeko zob lješnjak šljiva
ovčje mlijeko ječam kikiriki jagoda
jaje – bjelanjak pšenica orah kivi
jaja – žumanjak tvrda pšenica brazilski oraščić limun
heljda indijski orah jabuka
Riba: proso pistacija breskva
tuna kukuruz cata/dinja
bakalar gliadin/gluten Mahunarke: naranča
list raž patliđan marelica
losos uljana repica brokula kruška
haringa pšenično mekinje crveni luk ananas
skuša gljive banana
iverak Začini: cvjetača grejp
pastrva bijeli luk cikorija grožđe bijelo/crno
bakalar – haddock papar zelene mahune crni ribiz
iverak zlatopjeg crvena čili papričica zelena salata rogač
iglun/sabljarka đumbir krumpir kokos
metvica krastavac maslina
Morski plodovi: muškatni oraščić paprika kupina
rakovi vanilija poriluk malina
jastog goruščica kupus trešnja
škamp/kozice bosiljak rajčica limeta
kamenice cimet mrkva brusnica
dagnje klinčić cikla nektarina
jakobove kapice korijander selen/celer
kim šparoga Mahunarke:
Meso: kopar špinat kava
svinjetina hmelj klice kakaovac
janjetina peršin suncokret
divljač kadulja Mahunarke: pekarski kvasac
puretina sjeme sezama grašak pivski kvasac
piletina majčina dušica/timijan bijeli grah crni čaj
govedina crveni grah zeleni čaj
patka leća
teletina/junetina soja

 

Panel: 200+ (221 namirnica) – 3.185,00 kn
Mlijeko i mliječni proizvodi: Žitarice: Jezgričasto voće: Voće:
kravlje mlijeko riža badem avokado
kozje mlijeko zob lješnjak trešnja
ovčje mlijeko ječam kikiriki šljiva
jaje – bjelanjak raž orah jagoda
jaja – žumanjak gluten brazilski oraščić kivi
alfa – laktoalbumin pšenica indijski orah limun
beta – laktoglobulin tvrda pšenica pistacija jabuka
kazein heljda makadamija orah breskva
bivolje mlijeko proso kesten cata/dinja
amaranth pinjoli naranča
Riba: krupnik/pir marelica
tuna kus-kus Mahunarke: kruška
bakalar slad artičok ananas
list palenta patliđan banana
losos quinoa brokula grejp
haringa pšenične mekinje tikva lubenica
skuša tapioka crveni luk grožđe bijelo/crno
iverak transglutaminaza blitva crni ribiz
pastrva šećerna trska gljive rogač
oslić kukuruz cvjetača borovnica
grdobina klice cikorija tigrov oraščić
inćun špinat datulje
lignja Začini: zelene mahune maline
supa bijeli luk zelena salata šipak
hobotnica bosiljak krumpir crveni ribiz
jegulja senf/gorčica krastavac guava
orada papar paprika smokva
lubin peršin poriluk limeta
kirnja crvena čili papričica kupus liči
sabljarka đumbir rajčica mandarine
iverak zlatopjeg metvica mrkva mango
srdela muškatni oraščić cikla kupine
šaran vanilija batat nektarina
štuka sjeme uljane repice potočarka papaja
bakalar haddock kapari tikvica murva/dud
anis crveni kupus kokos
Morski plodovi: šafran prokulice maslina
kamenice korijander luk kozjak/ljutika brusnica
školjke (porodica Sunčanice) kliničić šparoge
rakovi kim repa Ostalo:
škamp/kozice curry rotkvica lan sjemenke
jastog kopar rukola sezam
dagnje estragon selen/celer kava
raci vitičari ginko biloba kakaovac
školjke – kućice ginseng Meso: kola
školjke – Kapica srčanka komorač svinjetina suncokret
kavijar lovor janjetina pekarski kvasac
morski puž kamilica divljač pivski kvasac
nanar origano puretina med
papričica piletina spirulina
Mahunarke: sladić govedina alga wakame
grašak ružmarin teletina/junetina alga espaguette
bijeli grah timijan zečevina agar – agar
crveni grah kadulja nojevo meso aloa vera
leća crni čaj kozje meso cimet
soja zeleni čaj konjsko meso rabarbara
bob pepermin prepelica grožđice
slanutak hmelj jarebica juka
kopriva divlja svinja
patka
bik

Teški metali

 • Aluminij (Al) – 230 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Živa (Hg) – 230 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Arsen (As) – 270 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Olovo (Pb) – 250 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Nikal (Ni) – 280 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Kadmij (CD) – 200 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta

Tumorski biljezi

 • AFP – 130 kn
 • Beta-2-mikroglobulin – 150 kn, nalaz se čeka do tjedan dana, na pretragu nema popusta
 • CA125 – 130 kn
  HE4 – 150 kn
 • CA125, HE4 i ROMA index – 280 kn
 • CA15-3 – 130 kn
 • CA19-9 – 130 kn
 • CA 72-4 – 130 kn
 • CEA – 130 kn
 • CYFRA 21-1 – 150 kn
 • NSE – 150 kn
 • proGRP – 150 kn
 • PSA – 130 kn
 • PSA, fPSA i f/T – 260 kn
 • S-100 – 350 kn
 • Tireoglobulin (TG) – 130 kn
 • Kalcitonin (hCT) – 150 kn
 • Kromogranin A (CGA) – 360 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta

Vitamini

 • Vitamin D, ukupni (25-hidroksikolekalciferol, 25-OHD) – 200 kn
 • Folna kiselina – 200 kn
 • Vitamin B12 (kobalamin) – 200 kn
 • Vitamin A (retinol) – 330 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Vitamin C (askorbinska kiselina) – 330 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Vitamin E (tokoferol) – 400 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Vitamin H (biotin) – 690 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Vitamin K – 690 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Aktivni vitamin B12 (holotranskobalamin) – 400 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Vitamin B1 (tiamin) – 350 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Vitamin B2 (riboflavin) – 350 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Vitamin B3 (niacin) – 690 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • Vitamin B6 (piridoksin) – 360 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta

Testovi

 • oGTT – 100 kn
 • klirens kreatinina – 60 kn
 • eGFR (procjena glomerularne filtracije) – 100 kn
 • inzulin, GUK, HOMA-IR (inzulinska rezistencija) – 135 kn
 • profil kortizola u slini (4 uzorka) – 360 kn
 • test na okultno krvanje u stolici (Haemoccult) – 60 kn

Pretrage po abecedi:

#

 • α-1-antitripsin – vidi alfa-1-antitripsin
 • α-1-fetoprotein – vidi alfa-1-fetoprotein
 • α-2-MG – vidi alfa-2-makroglobulin
 • α-2-makroglobulin – vidi alfa-2-makroglobulin
 • α-amilaza – vidi alfa-amilaza
 • β-crosslaps – vidi beta-crosslaps
 • β-2-MG – vidi beta-2-mikroglobulin
 • β-2-mikroglobulin – vidi beta-2-mikroglobulin
 • γ-glutamil-transferaza – vidi gama-glutamil-transferaza
 • γ-GT – vidi gama-glutamil-transferaza
 • 17-OHP – vidi 17-hidroksiprogesteron
 • 17-hidroksiprogesteron (17-OHP), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  250 kn
 • 25-hidroksikolekalciferol – vidi vitamin D, ukupni
 • 25-OHD – vidi vitamin D, ukupni

A

 • AAT – vidi alfa-1-antitripsin
 • ACE, vidi angiotenzin-konvertirajući enziim
 • acidum uricum – vidi urati
 • aCL (protutijela protiv kardiolipina, klasa IgG, M ) – 500 kn, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
 • ACTH – vidi adrenokortikotropni hormon
 • ADH – vidi antidiuretski hormon
 • Adiponektin, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  500 kn
 • adrenokortikotropin – vidi adrenokortikotropni hormon
 • adrenokortikotropni hormon (ACHT)
  150 kn
 • AF – vidi alkalna fosfataza
 • AFP – vidi alfa-1-fetoprotein
 • aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV)
  50 kn
 • alanin-aminotransferaza (ALT, GPT, SGPT)
  15 kn
 • albumin
  20 kn
 • albumin u mokraći (mikroalbuminurija)
  70 kn
 • ALD – vidi aldolaza
 • aldolaza (ALD), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  330 kn
 • aldosteron, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  220 kn
 • alergo 295, na pretragu nema popusta, 2.838 kn
 • alfa-1-antitripsin (AAT)
  250 kn
 • alfa-1-fetoprotein (AFP)
  130 kn
 • alfa-2-makroglobulin u urinu, nalaz se čeka do 3 tjedna, nema popusta na pretragu
  150 kn
 • alfa-amilaza (amilaza, serum ili urin)
  20 kn
 • alfa-fetoprotein – vidi alfa-1-fetoprotein
 • alkalna fosfataza (AF, ALP)
  15 kn
 • alkohol – vidi etanol
 • ALP – vidi alkalna fosfataza
 • ALT – vidi alanin-aminotransferaza
 • Aluminij (Al) – nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  230 kn
 • AMH – vidi anti-Müllerov hormon
 • amilaza – vidi alfa-amilaza
 • ANA – vidi protutijela na nuklearne antigene
 • androstendion, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  250 kn
 • angiotenzin-konvertirajući enzim (ACE), na pretragu nema popusta
  260 kn
 • anti-AQP4 (protutijela protiv akvaporina 4) – nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  600 kn
 • anti-CCP – vidi protutijela na cikličke citrulinirane peptide
 • antidiuretski hormon (ADH, vazopresin), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  400 kn
 • anti-dsDNA – vidi protutijela na dvostruku uzvojnicu DNA
 • anti-Müllerov hormon (AMH), na pretragu nema popusta
  350 kn
 • antistafilolizinski titar (ASTA, ASTAL), nalaz je gotov do 16h, na pretragu nema popusta
  110 kn
 • antistreptolizinski titar (ASO, ASTO)
  110 kn
 • anti-TG – vidi protutijela na tireoglobulin
 • anti-TPO – vidi protutijela na mikrosomsku peroksidazu
 • antitrombin (antitrombin III, AT, AT III)
  150 kn
 • antitrombin III – vidi antitrombin
 • anti-SRP (signal recognition particle), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  250 kn
 • anti-TSHR – vidi protutijela na TSH-receptor
 • aPL Antifosfolipidna protutijela (uključuje LAC, aCL i anti-B2-GPI), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  1340 kn
 • apo A – vidi apolipoprotein A-I
 • apolipoprotein A-I, na pretragu nema popusta
  100 kn
 • apo B – vidi apolipoprotein B
 • apolipoprotein B, na pretragu nema popusta
  100 kn
 • APTV – vidi aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme
 • Arsen (As) – nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  270 kn
 • ASO – vidi antistreptolizinski titar
 • aspartat-aminotransferaza (AST, GOT, SGOT)
  15 kn
 • AST – vidi aspartat-aminotransferaza
 • ASTA – vidi antistafilolizinski titar
 • ASTO – vidi antistreptolizinski titar
 • AT – vidi antitrombin
 • AT III – vidi antitrombin

B

 • bakar, na pretragu nema popusta
  100 kn
 • bakar u 24-satnoj mokraći, nalaz se čeka do tjedan dana, na pretragu nema popusta
  100 kn
 • beta-2-mikroglobulin, nalaz se čeka tjedan dana, na pretragu nema popusta
  150 kn
 • beta-crosslaps (ß-crosslaps, CTX, telopeptid)
  200 kn
 • bilirubin, direktni – vidi bilirubin, konjugirani
 • bilirubin, konjugirani
  15 kn
 • bilirubin, ukupni
  15 kn
 • biuret – vidi proteini u urinu
 • brzina sedimentacije eritrocita (SE, sedimentacija, sedimentacija eritrocita)
  25 kn

C

 • C1 esteraza inhibitor, aktivnost – nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  260 kn
 • C1 esteraza inhibitor, antitijela – nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  200 kn
 • C1 esteraza inhibitor, protein – nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  200 kn
 • C1Q (vezanje komplementa) – nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  200 kn
 • C3 – vidi komponenta komplementa C3c
 • C4 – vidi komponenta komplementa C4
 • Ca – vidi kalcij
 • CA 125, vidi ugljikohidratni antigen 125
 • CA 15-3, vidi ugljikohidratni antigen 15-3
 • CA 19-9, vidi ugljikohidratni antigen 19-9
 • CA 72-4, vidi ugljikohidratni antigen 72-4
 • CEA – vidi karcinoembrionalni antigen
 • ceruloplazmin
  100 kn
 • CGA – vidi kromogranin A
 • CHE – vidi kolinesteraza
 • CIC – cirkulirajući imunokompleksi
  400 kn
 • cijanokobalamin – vidi vitamin B12
 • cink, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  100 kn
 • cink u 24-satnoj mokraći, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  100 kn
 • cistatin C, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  200 kn
 • citomegalovirus (CMV), na pretragu nema popusta
  450 kn
 • Cl – vidi kloridi
 • CK-MB, aktivnost
  100 kn
 • CMV – vidi citomegalovirus
 • Co – vidi kobalt
 • C-peptid
  150 kn
 • Cr – vidi krom
 • C-reaktivan protein (CRP)
  50 kn
 • C-reaktivan protein, visoko osjetljiv (hsCRP)
  100 kn
 • CRP – vidi C-reaktivan protein
 • CTX – vidi beta-crosslaps
 • Cu – vidi bakar
 • CYFRA 21-1 – vidi fragment citokeratina 19

D

 • D-dimeri (DD)
  150 kn
 • dehidroepiandrosteron-sulfat (DHEA-s)
  150 kn
 • DHEA-s – vidi dehidroepiandrosteron-sulfat
 • DHT (dihidrotestosteron) – 270 kn, nalaz se čeka do 3 tjedna, na pretragu nema popusta
 • diferencijalna krvna slika (DKS) – vidi kompletna krvna slika
 • DKS – diferencijalna krvna slika, vidi kompletna krvna slika

E

 • E2 (estradiol)
  120 kn
 • E1 – vidi estron
 • E2 – vidi estradiol
 • E3 – vidi estriol
 • EBV – vidi Epstein-Barrov virus
 • Ejakulat bakteriološki, nema popusta, nalaz se čeka do 5 dana
  200 kn
 • elektroforeza serumskih proteina (EF, proteinogram, elferogram), nalaz se čeka do tri dana, na pretragu nema popusta
  120 kn
 • elferogram – vidi elektroforeza serumskih proteina
 • EMA (endomizijska antitijela), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  400 kn
 • ENA – vidi protutijela na ekstraktibilne nuklearne antigene
 • EPO – vidi eritropoetin
 • Epstein-Barrov virus (EBV), nalaz se čeka do dva tjedna, na pretragu nema popusta
  650 kn
 • Eritropoetin (EPO), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  380 kn
 • estradiol (E2)
  120 kn
 • estriol (E3), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  200 kn
 • estron (E1), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  350 kn
 • etanol (alkohol), na pretragu nema popusta
  70 kn
 • etanol (alkohol) u mokraći, na pretragu nema popusta
  70 kn

F

 • faktor VIII, nalaz je gotov idući radni dan, na pretragu nema popusta
  400 kn
 • f/T – vidi prostata-specifičan antigen, slobodni i f/T omjer
 • fenciklidin (PCP), probir u urinu, na pretragu nema popusta
  100 kn
 • feritin
  90 kn
 • fibrinogen (F, FBG)
  50 kn
 • folacin – vidi folna kiselina
 • folitropin – vidi hormon koji pobuđuje folikule
 • folna kiselina (folati, folacin, vitamin B9)
  200 kn
 • fosfat, anorganski (P)
  20 kn
 • fosfat, anorganski (P) u 24-satnoj mokraći
  20 kn
 • fPSA – vidi prostata-specifičan antigen, slobodni i f/T omjer
 • fragment citokeratina 19 (CYFRA, CYFRA 21-1)
  150 kn
 • FSH – vidi hormon koji pobuđuju folikule
 • fT3 – vidi trijodtironin, slobodni
 • fT4 – vidi tiroksin, slobodni

G

 • G-6-PDH – vidi glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza
 • gama-glutamil-transferaza (γ-GT, GGT)
  15 kn
 • gastrin, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  250 kn
 • GGT – vidi gama-glutamil-transferaza
 • GH – vidi hormon rasta
 • globulin koji veže spolne hormone (SHBG)
  120 kn
 • glukoza (GUK)
  15 kn
 • glukoza (GUK), kapilarno (iz prsta)
  25 kn
 • glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  350 kn
 • GOT – vidi aspartat-aminotransferaza
 • GPT – vidi alanin-aminotransferaza

H

 • haptoglobin, na pretragu nema popusta
  100 kn
 • HbA1c – hemoglobin A1c
 • HCG – humani korionski gonadotropin
 • HDL-c – vidi HDL-kolesterol
 • HDL-kolesterol (HDL, HDL-c)
  30 kn
 • HE4 – vidi humani epididimalni protein 4
 • Helicobacter pylori, probir iz krvi
  100 kn
 • Helicobacter pylori, stolica, na pretragu nema popusta
  120 kn
 • hemogram – vidi kompletna krvna slika
 • hepatitis A biljezi, na pretragu nema popusta
  200 kn
 • hepatitis B biljezi, na pretragu nema popusta
  350 kn
 • hepatitis C biljezi, na pretragu nema popusta
  300 kn
 • hepatogram – vidi ukupni bilirubin, alanin-aminotransferaza, aspartat-aminotransferaza, gama-glutamil-transferaza i alkalna fosfataza
 • Histamin, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  380 kn
 • HIV – vidi virus humane imunodeficijencije
 • HLA, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  240 kn
 • Holotranskobalamin (aktivni vitamin B12), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  400 kn
 • HOMA-IR – vidi inzulinska rezistencija
 • homocistein, na pretragu nema popusta
  260 kn
 • hormon koji pobuđuju folikule (FSH, folitropin)
  120 kn
 • hormon koji pobuđuje štitnjaču (TSH, tireotropin)
  70 kn
 • hormon luteinizacije (LH, lutropin)
  120 kn
 • hormon rasta (GH, hGH, STH, somatotropni hormon, somatotropin), na pretragu nema popusta
  200 kn
 • hsCRP – vidi C-reaktivan protein, visoko osjetljiv
 • hs-TnT – vidi troponin T, visoko osjetljiv
 • humani epididimalni protein 4 (HE4)
  150 kn
 • humani korionski gonadotropin (HCG)
  120 kn

I

 • I – vidi jod
 • IEF – vidi imunofiksacija
 • IF – vidi imunofiksacija
 • IgA, IgG i IgM – vidi imunoglobulini A, G i M
 • IgE, specifični – vidi imunoglobulin E, specifični
 • IgE, ukupni – vidi imunoglobulin E, ukupni
 • IGF-1, na pretragu nema popusta
  460 kn
 • Imunoelektroforeza – vidi imunofiksacija
 • imunfiksacija u urinu – 300 kn, nalaz se čeka do 2 tjedna, na pretragu nema popusta
 • imunofiksacija (IF, IEF, imunoelektroforeza), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  500 kn
 • imunoglobulin E, specifični, pojedinačni alergeni (RAST), nalaz se čeka do tri tjedna
  150 kn
 • imunoglobulin E, ukupni (RIST)
  150 kn
 • imunoglobulini A, G i M pojedinačno
  70 kn
 • inhibin B, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  400 kn
 • inzulin
  120 kn
 • inzulinska rezistencija (HOMA-IR)
  135 kn
 • izoenzimi CK, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  350 kn

J

 • jod (I), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  690 kn

K

 • K – vidi kalij
 • Kadmij (CD) – nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  200 kn
 • kalcij (Ca), ionski, nalaz se čeka do dva dana, na pretragu nema popusta
  50 kn
 • kalcij (Ca), ukupni, serum ili 24-satna mokraća
  20 kn
 • kalcitonin (CT, hCT)
  150 kn
 • kalij (K), serum ili 24-satna mokraća
  15 kn
 • kalprotektin, kvantitativno
  300 kn
 • karcinoembrionalni antigen (CEA)
  130 kn
 • KKS – vidi kompletna krvna slika
 • klirens kreatinina
  60 kn
 • kloridi (Cl), serum ili 24-satna mokraća
  15 kn
 • koagulogram – vidi protrombinsko vrijeme, aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme i fibrinogen
 • kobalamin – vidi vitamin B12
 • kobalt (Co), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  250 kn
 • kolekalciferol – vidi vitamin D, ukupni
 • kolesterol
  15 kn
 • kolinesteraza (CHE)
  80 kn
 • kompletna krvna slika (KKS), uključuje leukocite (L), eritrocite (E), hemoglobin (Hb), hematokrit (Hct), eritrocitne konstante (MCV, MCH, MCHC), razdiobu eritrocita (RDW), trombocite (T, Trc), razdiobu trombocita (MPV) i diferencijalnu krvnu sliku (DKS) s 5-modalnom razdiobom (neutrofili, eozinofili, bazofili, limfociti i monociti)
  60 kn
 • komponenta komplementa C3c
  110 kn
 • komponenta komplementa C4
  110 kn
 • konjugirani bilirubin – vidi bilirubin, konjugirani
 • kortizol
  150 kn
 • kortizol u slini, dnevni profil (4 mjerenja), na pretragu nema popusta
  360 kn
 • koštana alkalna fosfataza (K-AF, K-ALP), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  200 kn
 • kreatin-fosfokinaza – vidi kreatin-kinaza
 • kreatinin
  15 kn
 • kreatin-kinaza (CK, CPK, kreatin-fosfokinaza)
  15 kn
 • krom (Cr), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  260 kn
 • kromogranin A (CGA), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  360 kn
 • krvna grupa, Rh-faktor i indirektni antiglobulinski test (KG, Rh, IAT), nalaz je gotov idući radni dan iza 14h, na pretragu nema popusta
  300 kn
 • krvna slika – vidi kompletna krvna slika
 • KS – vidi kompletna krvna slika
 • kvalitativni pregled mokraće, uključuje fizikalno-kemijski pregled mokraće i mikroskopski pregled mokraćnog sedimenta
  50 kn

L

 • LAC – vidi lupus antikoagulans
 • laktat-dehidrogenaza (LD, LDH)
  15 kn
 • laktat
  500 kn
 • LC-1 – protutijela na antigen jetrenog citosola, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  300 kn
 • LD – vidi laktat-dehidrogenaza
 • LDH – vidi laktat-dehidrogenaza
 • LDL-c – vidi LDL-kolesterol
 • LDL-kolesterol (LDL, LDL-c)
  15 kn
 • Leptin, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  500 kn
 • leukogram – vidi kompletna krvna slika
 • LH – vidi hormon luteinizacije
 • Li – vidi litij
 • LKM-1 – protutijela na mitohondrije jetre i bubrega, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  300 kn
 • Litij, nalaz se čeka do tjedan dana, na pretragu nema popusta
  130 kn
 • lipaza
  50 kn
 • lipidogram – vidi kolesterol, trigliceridi, HDL-kolesterol i LDL-kolesterol
 • lipoprotein (a) – Lp(a), na pretragu nema popusta
  100 kn
 • Lp(a) – vidi lipoporotein (a)
 • lupus antikoagulans (LAC), nalaz je gotov idući radni dan, na pretragu nema popusta
  240 kn

M

 • magnezij (Mg), serum ili 24-satna mokraća
  30 kn
 • magnezij u eritrocitima (Mg- RBC, Mg u E), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  120 kn
 • melatonin, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  690 kn
 • metakvalon u urinu – test-traka, na pretragu nema popusta
  100 kn
 • Mg – vidi magnezij
 • mikroalbuminurija – vidi albumin u mokraći
 • mioglobin (MG), serum ili mokraća, nalaz se čeka do tjedan dana
  100 kn
 • mokraćna kiselina – vidi urati
 • Morbilli (ospice) IgG, nema popusta, nalaz se čeka do 3 tjedna
  160 kn
 • Mumps (zaušnjaci) IgG, nema popusta, nalaz se čeka do 2 tjedna
  400 kn

N

 • Na – vidi natrij
 • natrij (Na), serum ili 24-satna mokraća
  15 kn
 • neuron-specifična enolaza (NSE)
  150 kn
 • Nikal (Ni) – nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  280 kn
 • N-MID-osteokalcin (osteokalcin)
  200 kn
 • NSE – vidi neuron-specifična enolaza
 • N-terminalni natriuretski peptid tipa B (NT-proBNP)
  230 kn
 • NT-proBNP – vidi N-terminalni natriuretski peptid tipa B

O

 • oGTT – vidi oralni test podnošljivosti glukoze
 • okultna krv u stolici (Haemoccult)
  60 kn
 • Olovo (Pb) – nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  250 kn
 • opći probir na lijekove i sredstva ovisnosti, na pretragu nema popusta
  200 kn
 • oralni test podnošljivosti glukoze
  100 kn
 • osteokalcin – vidi N-MID-osteokalcin

P

 • P – vidi fosfat, anorganski
 • P4 – vidi progesteron
 • PAI-1, aktivnost, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  320 kn
 • parathormon (PTH)
  200 kn
 • peptid koji otpušta progastrin (proGRP)
  150 kn
 • PC – vidi protein C, aktivnost
 • PCP – vidi fenciklidin u urinu
 • PPX – vidi propoksifen u urinu
 • PRG – vidi progesteron
 • PRL – vidi prolaktin
 • Probir na droge test trakom
 • Probir na opijate, kokain, THC, metamfetamine, amfetamine, benzodiazepine, barbiturate, metadon, MDMA (ecstasy)
 • progesteron (PRG, P4)
  120 kn
 • proBNA – vidi N-terminalni natriuretski peptid tipa B
 • proGRP – vidi peptid koji otpušta progastrin
 • prolaktin (PRL)
  120 kn
 • propoksifen, na pretragu nema popusta
  100 kn
 • proteinogram – vidi elektroforeza serumskih proteina
 • prostata-specifičan antigen, ukupni, slobodni i f/T omjer (PSA, fPSA i f/T)
  260 kn
 • prostata-specifičan antigen, ukupni (PSA)
  130 kn
 • protein C (PC), aktivnost, na pretragu nema popusta
  250 kn
 • protein S (PS), aktivnost, na pretragu nema popusta
  450 kn
 • proteini u urinu (biuret)
  70 kn
 • proteini, ukupni
  20 kn
 • proteinogram – vidi elektroforeza serumskih proteina
 • protrombinsko vrijeme (PV, PV-INR)
  40 kn
 • protutijela na cikličke citrulinirane peptide (anti-CCP)
  250 kn
 • protutijela na dvostruku uzvojnicu DNA (anti-dsDNA, dsDNA), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  400 kn
 • protutijela na ekstraktibilne nuklearne antigene (ENA), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  400 kn
 • protutijela na mikrosomsku peroksidazu (anti-TPO, TPAb, MAK)
  200 kn
 • protutijela na nuklearne antigene (ANA, ANF), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  400 kn
 • protutijela na tireoglobulin (anti-TG, TGA, TGAb, TAK)
  200 kn
 • protutijela na TSH-receptor (anti-TSHR, TRA, TRAK, TRAb)
  200 kn
 • PS – vidi protein S, aktivnost
 • PSA – vidi prostata-specifičan antigen, ukupni
 • PTH – vidi parathormon
 • PV – vidi protrombinsko vrijeme
 • PV-INR – vidi protrombinsko vrijeme

R

 • RAST (RadioAllergoSorbent Test) – vidi imunoglobulin E, specifični
 • renin, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  450 kn
 • retikulociti (Rtc), nalaz je gotov do 16h, na pretragu nema popusta
  80 kn
 • reverzni trijodtironin (rT3), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  480 kn
 • RIST (RadioImmunoSorbent Test) – vidi imunoglobulin E, ukupni
 • Rtc – vidi retikulociti
 • rT3 – vidi reverzni trijodtironin

S

 • S-100
  350 kn
 • Se – vidi selen
 • SE – vidi brzina sedimentacije eritrocita
 • sedimentacija eritrocita – vidi brzina sedimentacije eritrocita
 • selen (Se), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  250 kn
 • SGOT – vidi aspartat-aminotransferaza
 • SGPT – vidi alanin-aminotransferaza
 • SHBG – vidi globulin koji veže spolne hormone
 • Sifilis (TP, TP-EIA, TPHA, VDRL, RPR), na pretragu nema popusta
  300 kn
 • sIgE – vidi imunoglobulini E, specifični
 • SLA/LP – protutijela na topljivi jetreni antigen/jetra-pankreas, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  300 kn
 • supklase IgG, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  1300 kn

T

 • T3 – vidi trijodtironin, ukupni
 • T4 – vidi tiroksin, ukupni
 • telopeptid – vidi β-crosslaps
 • Test intolerancije na hranu – vegetarijanski panel 1.640 kn
 • Test intolerancije na hranu – panel 93 namirnice 1.940 kn
 • Test intolerancije na hranu – panel 125 namirnica 2.350 kn
 • Test intolerancije na hranu – panel 221 namirnica 3.185 kn
 • testosteron, ukupni i slobodni, SHBG
  240 kn
 • testosteron, ukupni
  120 kn
 • TGAb – vidi protutijela na tireoglobulin
 • TIBC – ukupni kapacitet vezivanja željeza, vidi kapacitet vezivanja željeza
 • tireoglobulin (TG)
  130 kn
 • tireotropin – vidi hormon koji pobuđuje štitnjaču
 • tireotropni hormon – vidi hormon koji pobuđuje štitnjaču
 • tiroksin, slobodni (fT4), aktivni oblik hormona štitnjače
  70 kn
 • tiroksin, ukupni (T4)
  70 kn
 • Toxoplasma gondii
  300 kn
 • TP – vidi sifilis
 • TP-EIA – vidi sifilis
 • TRA – vidi protutijela na TSH-receptor
 • TRAb – vidi protutijela na TSH-receptor
 • TRAK – vidi protutijela na TSH-receptor
 • transaminaze – vidi alanin-aminotransferaza i aspartat-aminotransferaza
 • transferin
  100 kn
 • trigliceridi
  20 kn
 • trijodtironin, slobodni (fT3), aktivni oblik hormona štitnjače
  70 kn
 • trijodtironin, ukupni (T3)
  70 kn
 • trombinsko vrijeme (TV), nalaz je gotov isti dan do 16h, na pretragu nema popusta
  60 kn
 • troponin T, visoko osjetljiv (hsTnT)
  120 kn
 • TSH – vidi hormon koji pobuđuje štitnjaču
 • TV – vidi trombinsko vrijeme

U

 • ugljikohidratni antigen 125 (CA 125)
  130 kn
 • ugljikohidratni antigen 125, humani epididimalni protein-4 i ROMA-indeks (CA 125, HE4, ROMA)
  280 kn
 • ugljikohidratni antigen 15-3 (CA 15-3)
  130 kn
 • ugljikohidratni antigen 19-9 (CA 19-9)
  130 kn
 • ugljikohidratni antigen 72-4 (CA 72-4, TAG 72-4)
  130 kn
 • UIBC – nezasićeni kapacitet vezivanja željeza, vidi kapacitet vezivanja željeza
 • urati (mokraćna kiselina, acidum uricum, AU), serum ili 24-satna mokraća
  15 kn
 • ureja
  15 kn
 • urin – vidi kvalitativni pregled mokraće

V

 • virus humane imunodeficijencije (HIV 1/2 kombinirani Ag/At test), na pretragu nema popusta
  250 kn
 • vitamin A (retinol), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  330 kn
 • vitamin B1 (tiamin), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  350 kn
 • vitamin B2 (riboflavin), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  350 kn
 • vitamin B3 (niacin), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  690 kn
 • vitamin B6 (piridoksal-fosfat), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  360 kn
 • vitamin B9 – vidi folna kiselina
 • vitamin B12 (cijanokobalamin)
  200 kn
 • vitamin C (askorbinska kiselina), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  330 kn
 • vitamin D, ukupni (kolekalciferol, 25-OHD
  200 kn
 • vitamin D3 – vidi vitamin D, ukupni
 • vitamin E (tokoferol), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  400 kn
 • vitamin H (biotin), nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  690 kn
 • vitamin K, nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  690 kn
 • VLDL-kolesterol
  30 kn

Z

 • Zn – vidi cink

Ž

 • željezo (Fe)
  20 kn
 • željezo i kapacitet vezivanja željeza, (UIBC/TIBC)
  60 kn
 • Živa (Hg) – nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  230 kn
 • Žučne kiseline (serum) – nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  270 kn
 • Žučne kiseline (stolica) – nalaz se čeka do tri tjedna, na pretragu nema popusta
  270 kn
      • Jelena Vrdoljak
       specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine
      • Benjamin Ćorković
       prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike
      • Ivana Fresl Oslaković
       prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike
      • Nikolina Kočnar
       prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike
      • Suzana Prevarić
       prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike
      • Ana Pastrećka
       zdravstveno-laboratorijski tehničar
      • Irena Zagorec
       zdravstveno-laboratorijski tehničar

Kako se pripremiti za vađenje krvi?

Dan prije vađenja krvi nemojte se baviti intenzivnim fizičkim aktivnostima, a večer prije vađenja krvi nemojte jesti iza 22 h.

Moram li za vađenje krvi biti natašte?

Ovisi o vrsti pretrage. Liječnik koji vas upućuje na pretragu reći će vam postoji li posebna priprema za vađenje krvi. Prije vađenja krvi za neke pretrage možete normalno jesti i piti. Za neke pretrage reći će vam da ne smijete jesti ni piti ništa osim vode prije vađenja krvi.
Ukoliko niste dobili nikakvu uputu, a niste sigurni kako se pripremiti za vađenje krvi, slobodno nas kontaktirajte telefonom na 01 4594 748 ili elektronskom poštom na laboratorij@medikol.hr. Prije određivanja glukoze (šećera), željeza, lipida (masnoća), vitamina B12, folne kiseline, koštanih markera, homocisteina i ureja-izdisajnog testa na Helicobacter pylori svakako morate biti natašte.

Upute prije vađenja krvi za masnoće u krvi (lipidogram).

Dva tjedna prije vađenja krvi uobičajeno jedite, dakle ne smijete biti na dijeti ili se prejedati. Dva dana prije vađenja krvi ne smijete piti alkohol ili se baviti intenzivnim fizičkim aktivnostima. Dan prije vađenja krvi nemojte jesti ništa premasno. 12 sati prije vađenja krvi smijete ništa jesti i piti osim vode, te ne smijete pušiti.

Upute prije vađenja krvi za željezo u krvi

Prije određivanja željeza važno je prekinuti liječenje pripravcima željeza. Kod peroralnog uzimanja pripravaka treba prekinuti liječenje najmanje 10 dana prije određivanja željeza, kod intravenskog 3 dana, a pri intramuskularnoj primjeni barem mjesec dana. Dva dana prije vađenja krvi ne smije se uzimati vitamin C ni voćni sokovi koji mogu utjecati na rezultat. Koncentracije željeza u serumu fiziološki su povećane kod primjene acetilsalicilne kiseline, kloramfenikola, oralnih kontraceptiva, multivitamina i kemoterapijskih agenasa, posebno cisplatine i metotreksata. Zbog varijacija koncentracija željeza u krvi tijekom dana, krv za određivanje željeza treba vaditi isključivo ujutro i natašte.

Upute za prikupljanje 24-satne mokraće

Prije prikupljanja 24-satne mokraće operite dobro vodom plastične boce (na primjer od vode), a računajte da volumen dnevnog urina može biti 2-3 litre, ponekad i više. Na dan početka prikupljanja urina, prvo mokrenje obavite u zahod. Sva sljedeća mokrenja do sljedećeg jutra uključujući i prvo mokrenje tog jutra morate skupiti u plastične boce. Vrlo je važno prikupiti svu mokraću, jer inače rezultat nije točan. Boce s mokraćom držite na hladnom i nakon prikupljanja odmah donesite u laboratorij.

Upute za davanje uzorka mokraće za urinokulturu

Kupite sterilnu posudicu za urinokulturu u ljekarni. Ujutro operite spolovilo sapunom i dobro isperite, ali nemojte brisati! U sterilnu posudicu skupite srednji mlaz mokraće, dobro zatvorite posudicu i dostavite je u laboratorij u roku od dva sata. Nalaz je gotov u roku od 3-5 dana.

Upute prije vađenja krvi za testove na celijakiju

Prije određivanja protutijela na tkivnu transglutaminazu (anti-tTG), endomizijskih protutijela (EMA) i protutijela na deamidirani glijadin-dipeptid (anti-GLA) važno je biti na normalnoj prehrani koja sadržava gluten. Ukoliko je osoba na dijeti koja ne sadržava gluten, navedena protutijela nestaju iz krvi i test će biti lažno negativan.

Upute prije ureja-izdisajnog testa na Helicobacter pylori

Prije testiranja ne smijete oprati zube, a ujutro prije testiranja ne smijete ništa jesti ni piti, čak ni vodu. Vrijeme od zadnjeg uzimanja antibiotika mora biti najmanje 4 tjedna, a 3 tjedna prije testa ne smiju se uzimati lijekovi protiv stvaranja želučane kiseline. Trajanje testa je oko 45 minuta, a nalazi se izdaju sljedeći radni dan.

Upute za oGTT (oralni test opterećenja glukozom)

Test traje dva sata, dva puta se vadi krv. Budući da je za točnost nalaza iznimno važna vaša suradnja, pridržavajte se navedenih uputa. Tri dana prije testa uobičajeno jedite i pijte. 24 sata prije testa zabranjena je intenzivna fizička aktivnost. Večer prije testa nakon 23 h nemojte jesti ni piti, osim vode. Ujutro, na dan testa, ne smijete jesti ni piti, osim vode, te pušiti. U laboratoriju će vam izvaditi uzorak krvi natašte. Nakon toga, polako, u malim gutljajima, popit ćete čašu otopine glukoze. Točno 120 minuta nakon što popijete glukozu, javite se u laboratorij na drugo vađenje krvi. Tijekom testa zabranjena je fizička aktivnost, jelo i piće, te pušenje. Mirno sjedite u čekaonici i pazite da se na vrijeme javite u laboratorij za drugo vađenje krvi. Nakon drugog vađenja krvi poželjno je da jedete i pijete. Subotom se oGTT ne radi.

Upute za oGTT u trudnoći

Test traje dva sata, tri puta se vadi krv. Budući da je za točnost nalaza iznimno važna vaša suradnja, pridržavajte se navedenih uputa. Tri dana prije testa uobičajeno jedite i pijte. 24 sata prije testa zabranjena je intenzivna fizička aktivnost. Večer prije testa nakon 23 h nemojte jesti ni piti, osim vode. Ujutro, na dan testa, ne smijete jesti ni piti, osim vode, te pušiti. U laboratoriju će vam izvaditi uzorak krvi natašte. Nakon toga, polako, u malim gutljajima, popit ćete čašu otopine glukoze. Točno 60 120 minuta nakon što popijete glukozu, javite se u laboratorij na drugo i treće vađenje krvi. Tijekom testa zabranjena je fizička aktivnost, jelo i piće, te pušenje. Mirno sjedite u čekaonici i pazite da se na vrijeme javite u laboratorij za drugo i treće vađenje krvi. Nakon trećeg vađenja krvi poželjno je da jedete i pijete. Subotom se oGTT ne radi.

Upute za određivanje nevidljivog (okultnog) krvarenja u stolici

Tri dana prije testa ne smije se jesti crveno meso (govedina, janjetina, iznutrice, krvavice), bilo koje sirovo voće i povrće, ni uzimati vitamin C (više od 250 mg). Sedam dana prije test ne smiju se uzimati acetilsalicilna kiselina i drugi nesteroidni protuupalni lijekovi. Možete jesti dobro kuhanu svinjetinu, piletinu i ribu, kuhano voće i povrće, te vlaknastu hranu. Test se ne smije raditi za vrijeme mjesečnice ili proljeva. Na test-kartonu nalaze se dva prozorčića. Na jedan nanesite tanki sloj stolice uzet štapićem s jednog mjesta, a na drugi tanki sloj stolice uzet drugim štapićem s drugog mjesta stolice. Zatim test-karton zatvorite perforiranim poklopcem i dostavite u laboratorij. Do kraja testa test-karton čuva se na sobnoj temperaturi, zaštićen od svjetla i topline. Uzorkovanje stolice na test-karton treba raditi tri uzastopna dana, za svaki dan na pripadnom posebnom test-kartonu.

Uputa za skupljanje sline za profil kortizola

Slinu skupljajte najmanje 30 minuta nakon jela, pića ili uzimanja lijekova. Ujutro se slina skuplja prije pranja zuba ili ispiranja vodicom za usta. Za svaki uzorak uzmite novu epruvetu koju ste dobili u laboratoriju.

Postupak:
1.    Operite ruke, uzmite sterilnu vatu (B) iz dijela C. Nježno žvačite vatu 30-45 sekundi, dok se ne natopi slinom.
2.    Vratite natopljenu vatu (B) u plastični dio C i zatvorite čvrsto čepom (A).
3.    Začepljeni plastični dio vratite u odgovarajuću epruvetu (D) pazeći na redoslijed (1, 2, 3 i 4).
4.    Označene epruvete sa skupljenim uzorcima držite u hladnjaku i sljedeći dan ih što prije dostavite u laboratorij.

Vrijeme skupljanja uzorka:
1.    Odmah nakon što se probudite (poželjno između 7 i 9h), prije pranja zuba
2.    Oko podneva
3.    Popodne (poželjno između 15 i 17h)
4.    Navečer, prije spavanja (oko 23h)

slina